Beta
versie -

Lijst van alle windturbines instrumenten

Zoek in windturbines

0  

resultaten in

windturbines 

  

0

resultaten in

windturbines

 

Grondpositie

Circulaire windturbines bevorderen door het sluiten van huurovereenkomsten

Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de verhuurder zich verplicht om aan de huurder een zaak in gebruik te geven, terwijl de huurder verplicht is tot het doen van een tegenprestatie, zoals een betaling.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R5  
Grondpositie

Circulaire windturbines bevorderen door tenders bij gronduitgifte

Gronduitgifte is het uitgeven van bouwgrond door een gemeente aan een partij die er bijvoorbeeld een woning of bedrijf op wil bouwen.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  
Beleid

Circulaire windturbines in de omgevingsvisie

De overheid legt in een omgevingsvisie de integrale langetermijnvisie vast voor de fysieke leefomgeving in het grondgebied. De overheid beschrijft hierin haar ambities en beleidsdoelen.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  
Beleid

Circulaire windturbines via de omgevingsverordening

Iedere provincie moet voor haar totale grondgebied een omgevingsverordening maken. Hierin staan regels die activiteiten van burgers en bedrijven in de fysieke leefomgeving reguleren.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Provinciaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  
Beleid

Circulaire windturbines via het omgevingsplan

Iedere gemeente moet voor haar totale grondgebied een omgevingsplan maken. Hierin staan de algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  
Grondpositie

Duurzaamheidseisen in een anterieure overeenkomst

De gemeente sluit anterieure overeenkomsten af met private partijen voor de vaststelling van een planologische maatregel. De private partij beschikt over de volle eigendom van de grond om deze te (her)ontwikkelen.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R1 - 
R2  
Grondpositie

Een voorkeursrecht vestigen om circulaire windturbines te bevorderen

De overheid kan op een onroerende zaak een voorkeursrecht vestigen: als de eigenaar of rechthebbende van die onroerende zaak besluit te verkopen, dan is hij verplicht de zaak eerst aan de overheid aan te bieden.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal  
R-ladder
R1 - 
R2  
Grondpositie

Onteigening en circulaire windturbines

Onteigenen is het ontnemen van grondeigendom voor het in het algemeen belang ontwikkelen, gebruiken of beheren van de fysieke leefomgeving.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Beperkt
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3  
Beleid

Projectbesluit

Het projectbesluit is een instrument waarmee ontwikkelingen mogelijk kunnen worden gemaakt die op grond van het geldende omgevingsplan niet mogelijk zijn.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  
Subsidie

Subsidie voor circulaire windturbines

Een subsidie is een vorm van financiële steun aan degenen die deze subsidie hebben aangevraagd. Dat kunnen bedrijven, particulieren, verenigingen of stichtingen zijn.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5