Beta
versie -
Delen:

Subsidie voor circulaire windturbines

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5  

Een subsidie is een vorm van financiële steun aan degenen die deze subsidie hebben aangevraagd. Dat kunnen bedrijven, particulieren, verenigingen of stichtingen zijn.

Hoe kan een subsidie de circulariteit van windturbines bevorderen?

Om de circulariteit van windturbines te stimuleren, kan je een subsidieregeling opstellen. Je kan op verschillende manieren de circulariteit van windturbines bevorderen. Zo kan je een subsidie verlenen voor de productie van circulaire windturbines. Dit vormt dan een prikkel voor producenten om te experimenteren met nieuwe ideeën voor de productie van circulaire windturbines. Een subsidie voor circulaire windturbines kan bijvoorbeeld worden uitgeschreven voor demontabele windturbines, windturbines met circulaire wieken, windturbines met een verlengde levensduur of met een .

Ook kan je de subsidie inzetten om te innoveren in de verwerking van windturbines aan het einde van de keten. Denk hier bijvoorbeeld aan het verbeteren van de recyclingprocessen. Het circulair hoogwaardig inrichten van de te bouwen windturbines heeft de voorkeur boven het verwerken van de afgedankte onderdelen.

De subsidie is bedoeld om initiatiefnemers te stimuleren om de ontwikkeling van circulaire onderdelen of processen mogelijk te maken. Uit beleidsstukken moet duidelijk worden waarom de overheid financieel wil bijdragen aan bepaalde activiteiten.

Voorwaarden

In principe is voor het verstrekken van een subsidie een wettelijke grondslag nodig. Hier bestaan wel uitzonderingen op. Voor een incidentele subsidie, die voor maximaal vier jaar wordt verstrekt, hoeft bijvoorbeeld geen wettelijke grondslag te bestaan. Raadpleeg hierover een jurist, voordat je de subsidieregeling opstelt.

Juridische toelichting

Dit volgt uit titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht. Het standaardartikel voor subsidies is artikel 4:21 Algemene wet bestuursrecht.

RechtsgebiedPubliekrecht > Staats-en bestuursrecht
CiteertitelAlgemene wet bestuursrecht
Artikel4:21
Geldig vanafInvalid Date