Beta
versie -
hero image
Productketen

Biomassa en voedsel

Impact op mens, klimaat en natuur van biomassa en voedsel

impact image

In Nederland wordt een kwart van al het voedsel verspild terwijl tegelijkertijd 1 op de 40 Nederlanders regelmatig honger lijdt.

impact image

Landelijk wordt 17% van de CO2 eq uitstoot veroorzaakt door ons voedselsysteem, terwijl tegelijkertijd klimaatverandering de landbouw onder druk zet.

impact image

Ons voedselsysteem is de grootste oorzaak van verlies van biodiversiteit en bodemkwaliteit, wat tegelijkertijd voedselproductie moeilijker maakt.

Ambities voor duurzamere biomassa en voedsel in 6 thema's

ambition illustration
Voedselverspilling

50% minder verspilling in 2030

Nederland heeft de ambitie is om de voedselverspilling met 50% terug te dringen.

ambition illustration
Eiwittransitie

Naar 50/50 verdeling dierlijke-/ plantaardige eiwitten

De consumptie van dierlijke versus plantaardige eiwitten is nu 60/40. Nederland wil naar een verdeling van 50/50. Ook moet de productie van plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie omhoog.

ambition illustration
Kringlooplandbouw

100% kringlooplandbouw

Het doel is om op bedrijfsniveau te stimuleren dat álle Nederlandse landbouw in 2050 kringlooplandbouw is. Een belangrijk onderdeel van kringlooplandbouw is het verwaarden van organische reststromen.

ambition illustration
Landbouwbodems

100% duurzaam beheer

Nederland streeft naar volledig duurzaam beheer in 2030. Ook willen we 0,5% Mton extra CO2-equivalent per jaar in minerale landbouwbodems vastleggen.

ambition illustration
Bossenstrategie

10% meer bos

De landelijke bossenstrategie streeft naar 10% meer bos in 2030 (37.000 hectare erbij) en bestaande bossen herstellen.

ambition illustration
Biogrondstoffen bouw

Vraag en aanbod versterken

Stimuleren van de productie van biogrondstoffen voor de bouw is nodig zodat vraag en aanbod worden versterkt.