Beta
versie -
Delen:

Projectbesluit

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Het projectbesluit is een instrument waarmee ontwikkelingen mogelijk kunnen worden gemaakt die op grond van het geldende omgevingsplan niet mogelijk zijn.

Hoe kan een projectbesluit de circulariteit van windturbines bevorderen?

In het te wijzigen omgevingsplan kunnen met een projectbesluit bouwtechnische regels worden opgenomen over windturbines. In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zijn alleen regels over brand- en constructieveiligheid voor windturbines opgenomen. Deze onderwerpen zijn daarmee voldoende geregeld. Omdat in het Bbl geen bouwtechnische eisen worden gesteld aan circulair materiaalgebruik, kun je deze als Rijksoverheid of provincie opnemen in het omgevingsplan met een projectbesluit (of rechtstreeks door de gemeente in een omgevingsplan). Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning gelden dan naast de eisen die uit de Omgevingswet volgen, ook nog eisen ten aanzien van circulariteit die gelden via het omgevingsplan dat door het projectbesluit is gewijzigd.

Voorwaarden

In principe zijn de eisen in de Omgevingswet en de regelgeving die daaruit voortvloeit uitputtend geregeld. Uitzondering daarop is de eventuele ruimte voor omgevingsplanregels met een ander doel dan de uitputtende regeling. In het Bbl zijn alleen regels opgenomen voor de brand- en constructieveiligheid van windturbines. Uit de wetsgeschiedenis volgt niet of hiermee alle mogelijke bepalingen voor windturbines uitputtend geregeld zijn. Dit geeft ruimte voor het stellen van circulaire regels aan windturbines.

Juridische toelichting

Op grond van artikel 5.46 Omgevingswet kan een projectbesluit worden vastgesteld.

RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel5.46
Geldig vanafInvalid Date