Beta
versie -
Delen:

Circulaire windturbines bevorderen door het sluiten van huurovereenkomsten

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R5  

Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de verhuurder zich verplicht om aan de huurder een zaak in gebruik te geven, terwijl de huurder verplicht is tot het doen van een tegenprestatie, zoals een betaling.

Hoe kunnen huurovereenkomsten bij gronduitgifte circulaire windturbines bevorderen?

Een overheidslichaam kan als grondeigenaar korting geven op de huurprijs, indien een circulaire windmolen op die grond wordt geplaatst.

Uit de praktijk

Hoewel dit voorbeeld niet van een overheidslichaam is, kan het toch als inspiratie dienen: Verzekeringsmaatschappij ASR biedt als grootgrondbezitter korting op de pachtprijs aan boeren die duurzaam te werk gaan.

Voorwaarden

Bij het geven van korting op de huurprijs moet wel gelet worden op de staatssteunregels:Staatssteun houdt in dat een voordeel wordt geboden aan een marktpartij en dat voordeel komt andere marktpartijen niet toe. Dit verstoort de mededinging. Staatssteun is in principe dan ook verboden.Hier bestaan wel uitzonderingen op. Wat staatssteun aangaat, moet onderzocht worden of dit instrument onder één van de uitzonderingen van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening valt of dat het toepassen mogelijk is van de 'de-minimisverordening'. Als geen sprake is van staatssteun, is de Wet Markt & Overheid van toepassing. De gemeente verricht hier namelijk zelf een economische activiteit. In de wet staan gedragsregels waar je je als gemeente aan moet houden om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Juridische toelichting

Dit volgt uit artikel 7:201 Burgerlijk Wetboek, artikel 107, 108 en 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en Hoofdstuk 4b Mededingingswet.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Gronduitgifte
CiteertitelBurgerlijk Wetboek
Artikel7:201
Geldig vanafInvalid Date