Beta
versie -
hero image
Productketen

Consumptiegoederen

Impact op mens, klimaat en natuur van Consumptiegoederen

impact image

Ongeveer 20% van de 27 miljoen mensen die gedwongen arbeid verrichten, werkt in de industriële sector die onder andere consumptiegoederen produceert

impact image

Consumptiegoederen zijn goed voor ten minste 15% van de totale broeikasgasuitstoot in de Nederlandse consumptie-voetafdruk.

impact image

Voor de totale Nederlandse consumptie van goederen, energie en diensten is jaarlijks een landoppervlak nodig van drie keer Nederland. Hiervan is circa 17% voor de productie van consumptiegoederen.

Ambities voor duurzame consumptiegoederen in 5 thema's

ambition illustration
Alle consumptiegoederen

2050: 100% circulair

Het NPCE focust voor consumptiegoederen in 2050 op een volledig circulair systeem, waarbinnen producten een langere gebruiksduur hebben door hergebruik, reparatie en refurbishment, waarna pas recycling plaatsvindt. De deeleconomie en ​​circulaire businessmodellen spelen hierin een centrale rol.

ambition illustration
Elektr(on)ische apparaten

2030: 100% circulair

In 2030 moeten elektrische en elektronische apparaten standaard geschikt zijn voor circulair gebruik; hierbij wordt het circulair potentieel maximaal benut en worden alle ingezamelde afgedankte apparaten hoogwaardig gerecycled, met nadruk op het terugwinnen van kritieke metalen.

ambition illustration
Textiel

Naar 100% circulair ontwerp

In 2030 moeten nieuw op de markt gebrachte textielproducten (dus ook kleding!) circulair ontworpen zijn, moet de gebruiksduur bij consumenten verdubbeld zijn ten opzichte van 2023, en al het textiel waarvan levensduurverlenging niet mogelijk is, wordt ingezameld en gerecycled.

ambition illustration
Verpakkingen en wegwerpproducten

100% circulair

Vanaf 2030 moeten alle verpakkingen op de Europese markt geschikt zijn voor circulair gebruik en voldoen aan circulaire producteisen. Ook wordt het potentieel van herbruikbare verpakkingen gemaximaliseerd, worden verpakkingen optimaal ingezameld voor recycling en gebruikt als recyclaat, en wordt het aantal wegwerpproducten verminderd om tegen 2030 de hoeveelheid zwerfafval drastisch te verminderen.

ambition illustration
Meubels

Nieuw = circulair

In 2030 moeten alle nieuw op de markt gebrachte meubels voldoen aan de hoogst haalbare circulaire producteisen, met een maximale verlenging van de levensduur en een aanzienlijke verbetering van de inzameling en recycling.