Beta
versie -
hero image
Productketen

Maakindustrie

Impact op mens, klimaat en natuur van de Maakindustrie

impact image

Luchtvervuiling vanuit de maakindustrie die nu nog vooral op fossiele brandstoffen loopt, is verantwoordelijk voor grote schade aan mens en milieu.

impact image

De directe uitstoot van broeikasgassen in de Nederlandse maakindustrie is 24 Mton. Hierbij zijn voornamelijk de sectoren chemie, kunstmest, staal en raffinage belangrijk.

impact image

De maakindustrie verbruikt per jaar 277 miljoen kiloton aan (voornamelijk primaire) materialen.

Ambities voor een duurzame maakindustrie in 4 thema's

ambition illustration
Windturbines

Bronnen 100% secundair

In 2050 moeten de materialen die worden gebruikt om windturbines te maken volledig secundair (hergebruikt of gerecycled) zijn.

ambition illustration
Zonnepanelen (PV)

Levensduur ↑

Voor 2050 zetten we in op levensduurverlenging en hergebruik van zonnepanelen, en hoogwaardige circulaire verwerking voor afgedankte panelen. Ook streven we naar zonnepanelen vrij van toxische stoffen. Instrumenten hiervoor volgen nog.

ambition illustration
Capital equipment

Levensduur ↑/ Materiaalinzet ↓

In 2030 zijn er voor ‘capital equipment’ doelen vastgesteld voor het verminderen van materiaalinzet via nieuwe procestechnologie, het stellen van eisen voor goede repareerbaarheid en langdurige beschikbaarheid van onderdelen, het bevorderen van modulariteit in kapitaalgoederen voor levensduurverlenging en digitale vernieuwing, en een minimale inzet van kritieke materialen (en als die nodig zijn, dan gaat het niet om primaire maar om gerecyclede materialen). Instrumenten hiervoor volgen nog.

ambition illustration
Klimaatinstallaties

Levensduur + 50%

In 2030 moet de functionele levensduur van klimaatsystemen met 50% zijn toegenomen ten opzichte van 2016, en ook moet 100% van de onderdelen hoogwaardig gerecycled of hergebruikt worden na het einde van hun levensduur. Instrumenten hiervoor volgen nog.