Beta
versie -
Delen:

Duurzaamheidseisen in een anterieure overeenkomst

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R1 - 
R2  

De gemeente sluit anterieure overeenkomsten af met private partijen voor de vaststelling van een planologische maatregel. De private partij beschikt over de volle eigendom van de grond om deze te (her)ontwikkelen.

Hoe kunnen anterieure overeenkomsten circulaire windturbines bevorderen?

In anterieure overeenkomsten kun je circulaire eisen opnemen die verder gaan dan de wettelijke vereisten. Een voorbeeld is een windturbine met circulaire onderdelen, zoals de wieken of de motor. Het is alleen toegestaan verderstrekkende circulaire eisen op te nemen in een anterieure overeenkomst, als dit vrijwillig wordt afgesproken. Dit kan eventueel gestimuleerd worden door het aanbieden van subsidies.

Voorwaarden

  • Verstrekkende eisen mogen slechts worden overeengekomen indien de bevoegdheid tot het stellen van eisen niet uitputtend is geregeld en er geen publiekrechtelijke bevoegdheid wordt doorkruist.
  • Het dient voor de wederpartij volledig vrijwillig te zijn om zich te houden aan verdergaande circulaire eisen.

Juridische toelichting

Dit volgt uit artikel 13.22 Omgevingswet.

RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel13.22
Geldig vanafInvalid Date