Beta
versie -
Delen:

Circulaire windturbines via de omgevingsverordening

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Provinciaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Iedere provincie moet voor haar totale grondgebied een omgevingsverordening maken. Hierin staan regels die activiteiten van burgers en bedrijven in de fysieke leefomgeving reguleren.

Hoe kan een provinciale omgevingsverordening circulaire windturbines bevorderen?

In een omgevingsverordening kan je als provincie dingen regelen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Deze fysieke leefomgeving bestaat uit alle bouwwerken, wegen, water, bodem, maar ook bijvoorbeeld de lucht, de natuur of erfgoed. Als provincie kan je zodoende plekken aanwijzen waar bijvoorbeeld meer circulaire windturbines moeten worden gebouwd. Ook kun je als provincie instructieregels opstellen voor het bestuur van een gemeente.

Een voorbeeld van een instructieregel in een omgevingsverordening van de provincie is dat de gemeenteraad een omgevingsplan vast moet stellen waarin wordt geregeld aan welke eisen moet worden voldaan om circulaire windturbines te plaatsen. Zo kan je waarborgen dat een gemeente zich inzet voor circulaire windturbines.

Uit de praktijk

De provincie Noord-Holland heeft al een omgevingsverordening vastgesteld (Omgevingsverordening NH 2020). Dit is een versie van de omgevingsverordening die geldt totdat de Omgevingswet in werking treedt op 1 juli 2023. Daarna zal een nieuwe versie in werking treden die is aangepast op de regels uit de Omgevingswet.

Voorwaarden

Er is een grens aan wat een omgevingsverordening mag regelen. De regel die geldt, is die van subsidiariteit. Dit houdt in dat in een omgevingsverordening regels worden opgeschreven die behoren tot de provinciale belangen. Als iets een gemeentelijk belang heeft, dan moet de gemeente dat regelen in het omgevingsplan en mag dit niet in een omgevingsverordening worden geregeld door de provincie. Vergelijkbaar mag een gemeente niet iets regelen in een omgevingsplan dat behoort tot het provinciaal belang. Als de provincie regels stelt in de omgevingsverordening, die tot het gemeentelijk belang behoren, dan wordt de omgevingsverordening ongeldig verklaard.

Juridische toelichting

Op grond van artikel 2.6 Omgevingswet kan een provinciale omgevingsverordening worden vastgesteld.

RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel2.6
Geldig vanafInvalid Date