Beta
versie -
hero image
Productketen

Kunststoffen

Impact op klimaat, natuur en mens van Kunststoffen

impact image

Kunststoffen worden geproduceerd uit aardolie (een fossiele grondstof), en zijn verantwoordelijk voor meer dan 3% van wereldwijde broeikasgassen-uitstoot.

impact image

Wereldwijd komt er ieder jaar 23 miljoen ton aan plastic afval in aquatische ecosystemen terecht. En Nederland draagt daar ook aan bij.

impact image

Microplastics bevinden zich in allerlei voedselketens, waarin ze niet alleen enorm schadelijk zijn voor de gezondheid van dieren en ecosystemen, maar ook direct voor de mens.

Ambities voor circulaire kunststoffen in 5 thema's

ambition illustration
Alle kunststoffen

50% minder fossiele grondstoffen

Het NPCE heeft als doel om in 2030 het gebruik van fossiele grondstoffen voor kunststof te halveren ten opzichte van 2016. Plastic wordt in plaats daarvan gemaakt van secundaire (gerecyclede) grondstoffen en duurzame biogrondstoffen.

ambition illustration
Alle kunststoffen

0% microplastics toegevoegd

Er wordt geen microplastic meer aan producten toegevoegd. Dit moet bijdragen aan het terugbrengen van de uitstoot van microplastic in het milieu. Het uiteindelijke doel: terugdringen met minstens 70% in 2030.

ambition illustration
Plastic (afval) in de bouw

Verkenning UPV per 2025

Voor plastic in de bouw staan nog geen duidelijke en direct meetbare doelen vast: er wordt nu een verkenning voor een UPV (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid) uitgevoerd per 2025, die complementair is aan de regels in het bouwbesluit en andere relevante wet- en regelgeving. Instrumenten hiervoor volgen nog.

ambition illustration
Plastic verpakkingen

50% minder wegwerpverpakkingen

De hoeveelheid plastic wegwerpverpakkingen moet in 2030 met 50% verminderd zijn ten opzichte van 2022. Daarbij moeten plastic verpakkingen voor ten minste 40% gemaakt zijn recyclaat of bioplastic. Instrumenten hiervoor volgen nog.

ambition illustration
Land- en tuinbouwplastic

Verkenning voor UPV

Voor land- en tuinbouwplastic staan nog geen duidelijke en direct meetbare doelen vast: er wordt een verkenning voor een UPV ( Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid) uitgevoerd per 2025, die complementair is aan de regels in het bouwbesluit en andere relevante wet- en regelgeving. In de verkenning wordt gekeken naar ketenanalyse, verplicht aandeel recyclaat en/of biogebaseerd plastic, een inzamelverplichting, en een UPV. Instrumenten hiervoor volgen nog.