Beta
versie -
hero image
Productketen

Bouw

Impact op mens, klimaat en natuur van Bouw

impact image

In Nederland is een groot woningtekort daarom wil de overheid zo'n 900.000 nieuwe woningen bouwen voor 2030.

impact image

Als we niets veranderen aan het huidige materiaal- en energieverbruik in de Nederlandse bouwsector, dan hebben we al in 2027 het CO2 budget voor 1,5ºC overschreden.

impact image

De bouwsector heeft met 44% van het wereldwijde materiaalverbruik grote invloed op ecosystemen.

Ambities voor een duurzame bouw in 4 thema's

ambition illustration
Woningen

MPG minus 50%

Voor nieuwe woningen is het streven om uiterlijk in 2030 een stapsgewijze halvering van de milieuprestatie (MPG) te bewerkstelligen (ten opzichte van 2019).

ambition illustration
Kantoren

MPG minus 30%

Voor kantoren is het streven om de milieuprestatie ten minste 30% te verbeteren in 2030 ten opzichte van 2019. 

ambition illustration
Viaducten en bruggen

Milieuprestatie minus 50%

Voor bruggen en viaducten is het streven om de milieuprestatie in 2030 met 50% te hebben verbeterd ten opzichte van de milieuprestatie in 2019. Ook moeten alle nieuwe bruggen en viaducten vanaf 2025 circulair ontworpen worden. Instrumenten hiervoor volgen nog.

ambition illustration
Wegverhardingen

Milieuprestatie minus 50%

Voor wegverhardingen is het streven om de milieuprestatie in 2030 met 50% te hebben verbeterd ten opzichte van de milieuprestatie in 2019. Instrumenten hiervoor volgen nog.