Beta
versie -
Delen:

Wijzig het grondbeleid

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R3  

Door het wijzigen van grondbeleid kan meer ruimte worden geboden voor instrumenten waarmee houtbouw kan worden bevorderd.

Hoe kun je grondbeleid toevoegen?

Door circulaire doelen, zoals het bevorderen van houtbouw, in het grondbeleid als vertrekpunt op te nemen, worden deze doelen meegewogen in financiële afwegingen in projecten. Bijvoorbeeld in de vorm van maatschappelijke waarde die ontstaat of financiële restwaarde.

De ambities in het grondbeleid zijn niet wettelijk afdwingbaar. Het is belangrijk dat het grondbeleid aansluit bij wat wettelijk mogelijk is en tegelijkertijd voldoende ruimte laat om verder te gaan en ambities op houtbouw te benoemen. Zodra regelgeving dan meer toelaat, kan hierop geacteerd worden. Grondbeleid kent verschillende instrumenten die ingezet kunnen worden om de ambities op houtbouw uit te voeren, namelijk:

  • Verwerving van grond
  • Gronduitgifte, zie het instrument Tenders bij gronduitgifte en Ontwikkel tenderbeleid
  • Grond reserveren
  • Aanleg openbare ruimte door gemeente, zie ook het instrument Wijzig het Handboek Inrichting Openbare Ruimte
  • Erfpacht
  • Voorkeursrecht gemeenten, zie het instrument Vestig voorkeursrecht op gebouw
  • Onteigening, zie het instrument Pas onteigening toe

Uit de praktijk

Juridische toelichting

Grondbeleid is een niet-wettelijk instrument, maar het is wel gebruikelijk. Hierdoor kan grondbeleid van overheden sterk verschillen. Iedere overheid geeft er op haar zijn eigen manier invulling aan. en kiest daarbij een vorm die het best past bij haar ambities.

Voorwaarden

Grondbeleid is niet wettelijk afdwingbaar. Het is een beleidsdocument en daarom alleen zelfbindend. Het bevat geen bindende regels voor derden.

RechtsgebiedPubliekrecht > Aanbesteding
CiteertitelGemeentewet
Artikel108
Geldig vanafInvalid Date