Beta
versie -
Delen:

Neem technische specificaties houtbouw op in tender voor gronduitgifte

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R5  

Als je technische specificaties opneemt in een tender dan betekent dit dat alleen aanbiedingen die aan de specificaties voldoen, in aanmerking komen voor het winnen van de tender. Op deze manier wordt het makkelijker om circulaire doelen op het gebied van ontwerp en productiemateriaal te behalen.

Hoe kun je technische specificaties toepassen?

  • Een technische eis kan zijn dat een gebouw een houtskelet moet hebben, of dat bij de bouw gebruikgemaakt moet worden van Cross Laminated Timber.
  • Een functionele eis kan zijn: ‘Het gebouw moet na vijftien jaar verplaatst of afgebroken kunnen worden en zonder hoge milieu-impact op een andere locatie hergebruikt kunnen worden’. Doordat houten gebouwen relatief lichtgewicht en makkelijk te demonteren zijn, voldoen deze gebouwen gemakkelijker aan deze eis.
  • Je kunt op kavelniveau voorschrijven dat een bepaald percentage aan materialen uit hernieuwbare bronnen moet komen (zoals wind, water, zon, en biomassa).
  • Het ligt voor de hand om bij het voorschrijven van hout direct een keurmerk te eisen om de juiste herkomst van het hout te borgen.

Uit de praktijk

Zie voor voorbeelden van technische eisen de MVI-tool van de overheid.

Juridische toelichting

Dit volgt uit artikel 2.75 en 2.76 Aanbestedingswet.

Voorwaarden

  • Een technische specificatie in de aanbesteding opnemen heeft alleen zin als meerdere bedrijven aan de eis kunnen voldoen. Wanneer het gaat om innovatieve oplossingen, kan het aantal partijen in de markt dat die oplossing biedt, beperkt zijn. Het is dan onverstandig en onevenredig om zo’n eis op te nemen. In dat geval zijn subgunningscriteria een beter alternatief;
  • Als de specificatie naar een bepaalde norm verwijst, moet deze gepaard gaan met de woorden ‘of gelijkwaardig’. Als een inschrijver niet beschikt over het specifieke keurmerk waar om gevraagd wordt maar wel een ander, vergelijkbaar certificaat heeft, kan hij dit gebruiken;
  • Een technische specificatie mag niet verwijzen naar een product, merk, octrooi of type waardoor een bepaald bedrijf bevoordeeld of uitgesloten wordt. Wanneer een opdracht daar specifiek om vraagt, geldt een uitzondering.
  • Het is niet zomaar mogelijk bouwtechnische voorschriften te stellen die verder gaan dan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Beoordeel dus eerst of het Bbl van toepassing is en of het in de specifieke situatie mogelijk is om af te wijken van het Bbl.
RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012
Artikel2.75
Geldig vanafInvalid Date