Beta
versie -
Delen:

Vestig voorkeursrecht op gebouw

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2  

Door middel van het voorkeursrecht kan een gemeente gebouwen opkopen. Deze gebouwen kan de gemeente vervolgens circulair aanbesteden en daarbij houtbouw als eis toevoegen aan de aanbesteding.

Hoe kan voorkeursrecht worden toegepast?

Voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving is grond nodig. Speculatie rondom gebiedsontwikkeling leidt vaak tot stijgende grondprijzen. Het vestigen van een voorkeursrecht is een goed middel om de positie van de overheid op de grondmarkt te verstevigen.

Op basis van het voorkeursrecht kan de overheid verouderde gebouwen opkopen. Zo vergroot de overheid de hoeveelheid nieuwe overheidsgronden en kan daardoor waarborgen dat een verbouwing en/of nieuwbouw circulair aanbesteed wordt. In de aanbesteding kan de overheid bijvoorbeeld eisen dat er met hout gebouwd of gerenoveerd wordt.

Verder brengt het aankopen van grond de overheid als grondeigenaar in de positie om tenders uit te schrijven waaraan circulaire eisen verbonden kunnen worden. Zie Gronduitgifte door andere overheden dan gemeenten.

Juridische toelichting

Volgens artikel 9.1, eerste lid, Omgevingswet kunnen de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, provinciale staten of de gemeenteraad bij voorkeursrechtbeschikking een nationaal, provinciaal of gemeentelijk voorkeursrecht vestigen op een onroerende zaak op basis van de omgevingsvisie.

Voorwaarden

Voor het geven van een voorkeursrechtbeschikking is een grondslag vereist. Geldige grondslagen zijn:

  • Een omgevingsplan, waarin een nieuwe functie is toebedeeld; of
  • Een programma van de gemeente, de provincie of het Rijk, waarin een nieuwe functie is toebedeeld; of
  • Een gemeentelijke, provinciale of nationale omgevingsvisie, waarin een nieuwe functie is toebedeeld; of
  • De voorkeursrechtbeschikking, waarin een nieuwe functie is toebedeeld.

Bij het vestigen van een voorkeursrecht onder de Omgevingswet moet dus sprake zijn van gebruik dat afwijkt van de toebedeelde functie. Daarnaast mag je een voorkeursrecht alleen vestigen op een onroerende zaak die deel uitmaakt van een locatie waaraan een niet-agrarische functie is toebedeeld en waarvan het huidige gebruik afwijkt van de toebedeelde functie.

RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel9.1
Geldig vanafInvalid Date