Beta
versie -
Delen:

Wijzig het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR)

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R3  

In een HIOR kan houtbouw worden voorgeschreven als te gebruiken materiaal voor de inrichting van de openbare ruimte, zoals straatmeubilair of de aanleg van een weg.

Hoe kun je een HIOR toepassen?

Het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) bevat vaak eisen die houtbouw in de weg staan, bijvoorbeeld omdat beton wordt voorgeschreven voor zaken waar ook hout voor gebruikt kan worden. Om houtbouw te bevorderen kunnen gemeenten een analyse doen van de HIOR in hun gemeente en belemmerende regels en richtlijnen verwijderen of aanpassen.

In een HIOR kunnen circulaire materialen worden voorgeschreven, zoals hout. Ook kan in een HIOR staan dat het materiaal voorzien moet zijn van een keurmerk. Op die manier kan het gebruik van duurzaam geproduceerd hout voor bouwwerken in de openbare ruimte worden voorgeschreven.

In plaats van het stellen van specifieke materiaaleisen, kunnen ook prestatie-eisen worden gesteld. De innovatie van materialen kan erg snel gaan, waardoor een HIOR snel kan verouderen. Door een prestatie-eis voor het materiaal voor te schrijven, voorkom je dat nieuwe duurzame materialen buiten de boot vallen.

Net als de welstandscriteria voor gebouwen, kunnen de eisen voor de inrichting van de openbare ruimte in het HIOR juridisch geborgd worden in het omgevingsplan. In het omgevingsplan kan de open norm worden opgenomen dat de inrichting van de openbare ruimte moet voldoen aan de eisen in het HIOR.

Uit de praktijk

Juridische toelichting

Het HIOR is een beleidsdocument en dus niet wettelijk verplicht, maar wel gebruikelijk.

Voorwaarden

  • Het is beleid en daarom niet juridisch bindend voor derden. Bij het uitbesteden van een werk in de openbare ruimte kan de overheid eisen dat de projectontwikkelaar zich moet houden aan het HIOR.
  • Het HIOR is alleen gericht tot ruimte dat in beheer is bij gemeenten, provincies of het Rijk (openbare ruimte).
RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelGemeentewet
Artikel108
Geldig vanafInvalid Date