Beta
versie -
Delen:

Ontwikkel tenderbeleid

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R2  

In tenderbeleid kan een decentrale overheid het voornemen vastleggen om in toekomstige tenderprocedures criteria over houtbouw op te nemen. Dit beleid kan tenderteams kaders bieden bij het opstellen van tenderstukken en marktpartijen helpen bij het opstellen van een inschrijving.

Hoe kan je tenderbeleid toepassen?

In een beleidsnota kan de overheid vastleggen welke voorwaarden en criteria van toepassing zijn op tenderprocedures. Ook kan een overheid in het beleid vastleggen dat bij een tender het meeste gewicht zal worden toegekend aan duurzaamheidseisen, bijvoorbeeld houtbouw. Het tenderteam van de overheid moet deze criteria en voorwaarden dan op nemen in het selectiedocument op basis waarvan de aanbiedingen worden getoetst.

Door tenderbeleid vast te stellen en daarin houtbouweisen voor tenderprocedures op te nemen wordt gestimuleerd dat aan houtbouweisen meer gewicht toegekend wordt in tenderprocedures. Zie voor voorbeelden van criteria die in tenders opgenomen kunnen worden en welke beperkingen er gelden, het instrument Tenders bij gronduitgifte.

Uit de praktijk

Een voorbeeld van tenderbeleid is de Roadmap Circulaire Gronduitgifte van de gemeente Amsterdam. Hierin vind je een stappenplan: hoe te komen tot een circulaire tender in geval van gronduitgifte. Let op: deze roadmap is vastgesteld in 2017. Door veranderde wetgeving zitten er mogelijk eisen in het beleid die niet meer overeenstemmen met het recht.

Juridische toelichting

De tenderprocedure is geen juridisch instrument vastgelegd in wet- en regelgeving. De regels rondom het volgen van een verplichte selectieprocedure bij gronduifgifte volgen uit de rechtspraak. De belangrijkste uitspraak is het Didam-arrest van de Hoge Raad.

Tenderbeleid is geen wettelijk verankerd instrument. Het vastleggen van tenderbeleid is dus niet verplicht. Overheden kunnen zelf bepalen of zij tenderbeleid opstellen en hoe zij dit vormgeven. Gemeenten kunnen dit bijvoorbeeld opnemen in een omgevingsprogramma (art. 3.4 Omgevingswet).

Voorwaarden

Tenderbeleid is zelfbindend. Het bindt dus alleen de overheid die het beleid heeft vastgesteld. Het bevat geen bindende bepalingen voor derden.


RechtsgebiedPubliekrecht > Staats-en bestuursrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel3.4
Geldig vanafInvalid Date