Beta
versie -

Construction Products Regulation (CPR)

De Construction Product Regulation (CPR) stelt eisen voor bouwproducten voor de Europese interne markt in het kader van functionaliteit, veiligheid en milieubescherming. Het doel van de CPR is regulering van het vrije verkeer van bouwproducten op de interne markt, en bescherming van de veiligheid en gezondheid van mens en milieu. De verordening wordt momenteel herzien.

Status

CRP Highlights

De CPR stelt eisen aan de functionaliteit, veiligheid en milieuvriendelijkheid van bouwproducten. Zo wordt circulariteit in de bouw gestimuleerd:

Voorschriften voor duurzaamheid en milieuvriendelijkheid
Voorschriften voor duurzaamheid en milieuvriendelijkheid
Digitaal productpaspoort
Digitaal productpaspoort
Standaardisatie van bouwproducten
Standaardisatie van bouwproducten
Hergebruik en herfabricage van bouwproducten
Hergebruik en herfabricage van bouwproducten