Beta
versie -
Delen:

Aanbesteden onder de Europese drempels

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1  

Bij nationale aanbestedingen gelden er voor overheden minder regels dan bij Europese aanbestedingen. Met deze vrijheid kunnen overheden de procedure inrichten om houtbouw te stimuleren.

Hoe pas je aanbesteden onder Europese drempels toe?

Nationale aanbestedingen zijn aanbestedingen waarvan de geraamde waarde onder de zogenaamde Europese drempelbedragen ligt. Bij deze aanbestedingen gelden er voor overheden minder regels dan bij Europese aanbestedingen.

Aanbesteden onder het drempelbedrag

Voor nationale aanbestedingen met een geraamde waarde onder deze drempelbedragen, geldt de nationale procedure uit hoofdstuk 1 van de Aanbestedingswet.

Vrijwillige procedures

Daarnaast is het mogelijk om vrijwillig bijzondere procedures toe te passen die de Aanbestedingswet voorschrijft voor Europese aanbestedingen (met een hogere waarde dan het drempelbedrag).

Bij Europese aanbestedingen moet je bepaalde regels volgen als je een bijzondere procedure toepast of er moet aan specifieke criteria zijn voldaan. Deze regels gelden niet als je de procedure vrijwillig toepast bij een aanbesteding onder de drempelbedragen. Het is dan dus eenvoudiger om deze procedures toe te passen en je hebt meer vrijheid bij het inrichten van de procedure.

De volgende procedures voor Europees aanbesteden kunnen in een nationale aanbesteding vrijwillig worden ingezet om houtbouw te stimuleren:

  1. Innovatiepartnerschap
    Bij een aanbesteding op basis van een innovatiepartnerschap stimuleer je de markt om nieuwe bouwtechnieken te ontwikkelen. Zo kunnen verschillende type houtbouwoplossingen worden verkend en ontwikkeld. Zie het instrument Pas innovatiepartnerschap toe in een aanbesteding.
  2. Mededingingsprocedure
    Bij een aanbesteding op basis van de mededingingsprocedure met onderhandeling is er ruimte om met de markt verschillende oplossingen te verkennen. De onderhandeling zorgt ervoor dat de inschattingen van de mogelijk beschikbare innovaties beter in kaart kunnen worden gebracht. Zo kunnen verschillende type houtbouwoplossingen worden verkend en ontwikkeld. Zie het instrument Pas mededingingsprocedure met onderhandeling toe in aanbesteding.
  3. Concurrentiegericht dialoog
    Bij een aanbesteding op basis van een concurrentiegerichte dialoog is er ruimte om met de markt verschillende oplossingen te verkennen. Zo kunnen verschillende type houtbouwoplossingen worden verkend en ontwikkeld. Daarnaast kan je de opdracht aanpassen aan ontwikkelingen waar marktpartijen potentie in zien. Zie instrument Pas een concurrentiegericht dialoog toe in een aanbesteding.

In de juridische toelichting van deze drie instrumenten staat aan welke criteria moet worden voldaan voordat je deze bijzondere procedures mag toepassen bij Europese aanbestedingen. Deze criteria zijn dus niet van toepassing op een aanbesteding onder de Europese drempelbedragen. Dat maakt het eenvoudiger om deze procedures toe te passen om houtbouw te stimuleren.

Uit de praktijk

PIANOo (expertisecentrum aanbesteding) geeft op zijn website meer informatie over en voorbeelden van aanbestedingsprocedures onder de Europese drempels.

Voorwaarden

Het moet hier gaan om aanbestedingen waarvan de geraamde waarde onder de Europese drempelbedragen ligt.

Juridische toelichting

Op nationale aanbestedingen is hoofdstuk 1 van de Aanbestedingswet van toepassing. In artikel 1.12 Aanbestedingswet staan twee belangrijke beginselen die de aanbestedende dienst moet toepassen. Dat houdt in: transparant handelen en ondernemers op gelijke en niet-discriminerende manier behandelen. Daarnaast is het belangrijk dat de eisen en voorwaarden die de aanbestedende dienst stelt aan inschrijvers, in een redelijke verhouding staan tot de opdracht (artikel 1.13 Aanbestedingswet).

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
Citeertitelnvt
Artikelnvt
Geldig vanafTBD