Beta
versie -
Delen:

Pas mededingingsprocedure met onderhandeling toe in aanbesteding

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Bij een aanbesteding op basis van de mededingingsprocedure met onderhandeling is er ruimte om met de markt oplossingen te verkennen. Zo kunnen inschattingen van de beschikbare innovaties beter in kaart kunnen worden gebracht en verschillende houtbouwoplossingen worden verkend en ontwikkeld.

Hoe kun je de mededingingsprocedure toepassen?

Als overheidsdienst kun je bij een aanbesteding een eerste inschrijving vragen van geselecteerde partijen. Vervolgens kun je in onderhandeling gaan met marktpartijen om de inschrijvingen en oplossingsrichtingen te bespreken en door marktpartijen verder te laten uitwerken.

De houtbouw- innovatie kan bijvoorbeeld in het ontwerp zitten, het materiaalgebruik, de manier waarop de constructie onderhouden wordt of in wat er na de levensduur met het gebouw gebeurt.

Partijen kunnen dan (soms meerdere keren) een nieuwe inschrijving indienen. Na de laatste inschrijvingsronde wordt de winnaar gekozen.

In de praktijk

  • Zie voor meer informatie de website van PIANOo over de mededingingsprocedure.

Juridische toelichting

Op een aanbesteding kunnen Europese of nationale regels van toepassing zijn. De Europese Commissie stelt elke 2 jaar drempelbedragen vast. Als de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer is dan deze drempelbedragen, dan is toepassing van de Europese aanbestedingsregels verplicht.

De mededingingsprocedure is vastgelegd in artikel 2.30 jo. 2.28, eerste lid, onder a en b, Aanbestedingswet. De stappen die de aanbestedende dienst moet doorlopen volgen uit artikel 2.31 Aanbestedingswet.

Voor aanbestedingen met een geraamde waarde onder de drempelbedragen, geldt de nationale procedure uit hoofdstuk 1 van de Aanbestedingswet.

De mededingingsprocedure is geschreven voor Europese Aanbestedingen, maar deze procedure mag ook vrijwillig worden gebruikt bij nationale aanbestedingen in een meer vrije, informele vorm.

Voorwaarden

Een Europese aanbesteding mag alleen volgens de mededingingsprocedure plaatsvinden als aan de volgende criteria wordt voldaan:

  • Er zijn gemakkelijk beschikbare oplossingen voorhanden (aanzienlijke noodzakelijke aanpassing)
  • Het betreft ontwerp- of innovatieve oplossingen
  • Als alleen na voorafgaande onderhandelingen kan worden gegund, door de aard, complexiteit of juridische en financiële voorwaarden
  • De technische specificaties kunnen door de aanbestedende dienst niet nauwkeurig genoeg worden vastgesteld

Verder moet een aanbestedingsprocedure altijd in verhouding staan tot de opdracht. Deze procedure vergt in vergelijking met de openbare of niet-openbare procedure sowieso meer inspanning van zowel de aanbestedende dienst als de marktpartijen. De doorlooptijd van de procedure is langer, er moet meer overleg plaatsvinden en er moet uitgebreid en gedegen verslag worden gedaan. En er kunnen hogere transactiekosten uit voortvloeien.

Die extra inspanningen en kosten mogen niet disproportioneel zijn (Zie: Gids Proportionaliteit 2022, p. 33). Want in dat geval mag je deze procedure niet inzetten.

Raadpleeg een gespecialiseerde inkoopspecialist om zeker te weten of deze procedure voor jou een mogelijkheid is. Inkoopspecialisten kunnen inschatten wat er beschikbaar is op de markt en of de procedure proportioneel is.

Let op: het is mogelijk deze procedure als een ‘light-versie’ in te richten, waardoor deze minder tijd en inspanning vraagt. En onder de drempel is er meer vrijheid deze laagdrempelig of eenvoudiger in te richten.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012
Artikel2.30
Geldig vanafInvalid Date