Beta
versie -
Delen:

Pas innovatiepartnerschap toe in aanbesteding

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Bij een aanbesteding op basis van een innovatiepartnerschap stimuleer je de markt om nieuwe bouwtechnieken te ontwikkelen. Zo kunnen verschillende type houtbouwoplossingen worden verkend en ontwikkeld.

Hoe kun je een innovatiepartnerschap toepassen?

Een overheidsdienst kan bij een aanbesteding een innovatiepartnerschap met een marktpartij aangaan om binnen de kaders van een opdracht tot nieuwe circulaire bouwoplossingen te komen. De innovatie kan zitten in het ontwerp, het materiaalgebruik, de manier waarop de constructie onderhouden wordt of in wat er na de levensduur met het gebouw gebeurt.

In de praktijk

  • Deze procedure is gebruikt door de gemeente Hof van Twente bij het bouwen van twee nieuwe kindercentra. Dit was het eerste onderwijsbouwproject dat via de procedure van innovatiepartnerschap werd gerealiseerd. De kindercentra moesten klimaatneutraal, slim ontworpen en simpel van opzet zijn. Daarnaast moesten op wetenschap gebaseerde duurzame oplossingen worden gebruikt. Beide gebouwen zijn ook daadwerkelijk compleet energieneutraal en gebouwd met ecologische materialen. Zo zijn de gevels van hout, is voor de koeling van het gebouw gebruikgemaakt van geluidsgolven en zijn voor de isolatie oude spijkerbroeken gebruikt.

Zie de publicatie van PIANOo over de kindercentra en andere praktijkvoorbeelden.

Juridische toelichting

Op een aanbesteding kunnen Europese of nationale regels van toepassing zijn. De Europese Commissie stelt elke 2 jaar drempelbedragen vast. Als de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer is dan deze drempelbedragen, dan is toepassing van de Europese aanbestedingsregels verplicht. Voor aanbestedingen met een geraamde waarde onder de drempelbedragen, geldt de nationale procedure uit hoofdstuk 1 van de Aanbestedingswet.

De mogelijkheid om een innovatiepartnerschap toe te passen in een aanbesteding is wettelijk vastgelegd in artikel 2.31a Aanbestedingswet. In artikel 2.31b Aanbestedingswet is opgenomen welke stappen de aanbestedende dienst moet doorlopen om hiervan gebruik te kunnen maken. Deze procedure van het innovatiepartnerschap is opgenomen in de wettelijke regeling voor Europese aanbestedingen (met een waarde gelijk of hoger dan het drempelbedrag). Deze procedure mag ook vrijwillig worden gebruikt bij nationale aanbestedingen in een meer vrije, informele vorm.

Voorwaarden

Een Europese aanbesteding mag alleen volgens het innovatiepartnerschap plaatsvinden als aan 1 van de volgende criteria is voldaan:

  1. De oplossing is nieuw (nog niet beschikbaar op de markt)
  2. De oplossing is een aanmerkelijk verbetering (die zonder aanvullend onderzoek/ontwikkeling nog niet haalbaar is)

Verder moet een aanbestedingsprocedure altijd in verhouding staan tot de opdracht. Deze procedure vergt in vergelijking met de openbare of niet-openbare procedure meer inspanning van zowel de aanbestedende dienst als de marktpartijen. De doorlooptijd van de procedure is langer, er moet meer overleg plaats vinden en er moet uitgebreid en gedegen verslag worden gedaan. De hogere transactiekosten die hieruit voortvloeien kunnen disproportioneel zijn (Gids Proportionaliteit 2022, p. 33). Raadpleeg een gespecialiseerde inkoopspecialist om zeker te weten of deze procedure voor jou een mogelijkheid is. Inkoopspecialisten kunnen inschatten wat er beschikbaar is op de markt en of de procedure proportioneel is.

Let op: het is mogelijk deze procedure als een ‘light-versie’ in te richten, waardoor deze minder tijd en inspanning vraagt. En onder de drempel is er meer vrijheid deze laagdrempelig of eenvoudiger in te richten.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012
Artikel2.31a
Geldig vanafInvalid Date