Beta
versie -
Delen:

Pas concurrentiegerichte dialoog toe in aanbesteding

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Bij een aanbesteding op basis van een concurrentiegerichte dialoog is er ruimte om met de markt verschillende oplossingen te verkennen. Zo kunnen verschillende houtbouwoplossingen worden verkend en ontwikkeld. Ook kun je de opdracht aanpassen aan ontwikkelingen waar marktpartijen potentie in zien.

Hoe kun je de concurrentiegerichte dialoog toepassen?


Een overheidsdienst kan bij een aanbesteding in gesprek gaan met marktpartijen om te verkennen of en zo ja hoe zij in staat zijn binnen de kaders van een opdracht tot nieuwe circulaire bouwoplossingen te komen. De circulaire innovatie kan in het ontwerp zitten, het materiaalgebruik, de manier waarop de constructie onderhouden wordt of in wat er na de levensduur met het gebouw gebeurt.

In de praktijk

  • De gemeente Heerlen heeft gebruikgemaakt van de concurrentiegerichte dialoog bij het bouwen van een nieuw gemeentehuis en het plegen van onderhoud aan haar raadhuis. Zie deze link voor meer informatie hierover.
  • Zie ook de website van PIANOo voor praktijkvoorbeelden.

Juridische toelichting

Op een aanbesteding kunnen Europese of nationale regels van toepassing zijn. De Europese Commissie stelt elke 2 jaar drempelbedragen vast. Als de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer is dan deze drempelbedragen, dan is toepassing van de Europese aanbestedingsregels verplicht.

De toepassingsmogelijkheden voor de Europese aanbestedingsprocedure volgen uit artikel 2.28 Aanbestedingswet. De stappen die tijdens de procedure doorlopen moeten worden, volgen uit artikel 2.29 Aanbestedingswet. Bij de procedure van de concurrentiegerichte dialoog verloopt de gunning volgens de artikelen 2.110 t/m 2.112 Aanbestedingswet.

Voor aanbestedingen met een geraamde waarde onder de drempelbedragen, geldt de nationale procedure uit hoofdstuk 1 van de Aanbestedingswet.

De procedure van de concurrentiegerichte dialoog is geschreven voor Europese Aanbestedingen, maar deze procedure mag ook vrijwillig worden gebruikt bij nationale aanbestedingen in een meer vrije, informele vorm.

Voorwaarden

Een Europese aanbesteding mag alleen volgens de procedure van de concurrentiegerichte dialoog plaatsvinden als aan 1 van de volgende criteria wordt voldaan:

  • Er zijn gemakkelijk beschikbare oplossingen voorhanden (aanzienlijke noodzakelijke aanpassing);
  • Het betreft ontwerp- of innovatieve oplossingen;
  • Als alleen na voorafgaande onderhandelingen kan worden gegund, door de aard, complexiteit of juridische en financiële voorwaarden of;
  • De technische specificaties kunnen door de aanbestedende dienst niet nauwkeurig genoeg worden vastgesteld.

Verder moet een aanbestedingsprocedure altijd in verhouding staan tot de opdracht. Deze procedure vergt in vergelijking met de openbare of niet-openbare procedure sowieso meer inspanning van zowel de aanbestedende dienst als de marktpartijen. De doorlooptijd van de procedure is langer, er moet meer overleg plaatsvinden en er moet uitgebreid en gedegen verslag worden gedaan. En er kunnen hogere transactiekosten uit voortvloeien. Die extra inspanningen en kosten mogen niet disproportioneel zijn (Zie: Gids Proportionaliteit 2022, p. 33). Als het disproportioneel is mag je deze procedure niet inzetten.

Raadpleeg een gespecialiseerde inkoopspecialist om zeker te weten of deze procedure voor jou een mogelijkheid is. Inkoopspecialisten kunnen inschatten wat er beschikbaar is op de markt en of de procedure proportioneel is.

Let op: het is mogelijk deze procedure als een ‘light-versie’ in te richten, waardoor deze minder tijd en inspanning vraagt. En onder de drempel is er meer vrijheid voor de inrichting van een procedure omdat in dat geval minder dwingende regels gelden.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012
Artikel2.28
Geldig vanafInvalid Date