Beta
versie -
Delen:

Ontwikkel circulair inkoop- en aanbestedingsbeleid

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R6  

In inkoopbeleid kan een decentrale overheid criteria over voedselverspilling vastleggen voor toekomstige aanbestedingen.

Hoe kun je inkoopbeleid toepassen?

In het inkoopbeleid kan de overheid vastleggen welke voorwaarden en criteria van toepassing zijn op aanbestedingsprocedures. Ook kan een overheid in het beleid vastleggen dat bij een aanbesteding het meeste gewicht zal worden toegekend aan duurzaamheidseisen, bijvoorbeeld het tegengaan van voedselverspilling. Medewerkers van de overheid moeten deze criteria en voorwaarden dan toepassen in aanbestedingsprocedures.

Er kan inkoopbeleid voor specifieke aanbestedingen worden geformuleerd. Zo kunnen duurzaamheidseisen rondom voedsel voor aanbestedingen met betrekking tot catering in het inkoopbeleid worden opgenomen. Voorbeelden zijn:

  • Het standaard uitvragen van een gunningscriterium in aanbestedingsdocumenten gericht op het verminderen van voedselverspilling. Zie de instrumenten subgunningscriteria en anti-voedselverspillingsplan als subgunningscriterium voor verdere uitwerking van deze gunningscriteria.
  • Het standaard eisen van jaarlijks monitoren en rapporteren over voedselverspilling richting de gemeente of CBS in de aanbesteding. Zie het instrument contracteisen.

Uit de praktijk

De gemeente Ede heeft inkoopbeleid opgesteld waarin de Europese wet- en regelgeving met betrekking tot aanbesteden een rol speelt evenals de inkoopdoelstellingen, -uitgangspunten en -kaders die de gemeente zichzelf oplegt. In het inkoopbeleid legt de gemeente Ede onder andere veel nadruk op voedsel en duurzaamheid. Dit komt onder andere hierin tot uiting:

  • In het inkoopbeleid staat dat leveranciers hun kansen vergroten om deel te mogen nemen aan het aanbestedingstraject en op gunning van de opdracht indien ze inspanningen leveren op het gebied van voedsel, de toepassingen daarvan en in productieprocessen.
  • In het inkoopbeleid wordt een voorkeur qua partners op het gebied van voedsel benoemd. Deze partners nemen verantwoordelijkheid op het gebied van bewustwording rondom voeding, gezondheid en duurzaamheid. Duurzaamheid wordt verder gespecialiseerd in voedseleducatie en voedselverspilling.
  • In het inkoopbeleid wordt de koppeling tussen de wensen van de gemeente Ede op het gebied van voedsel en de aanbesteding specifiek gemaakt. Zo wordt aangegeven om standaard een gunningscriteria op het gebied van voedsel in de aanbestedingsdocumenten op te nemen. Met de aanbeveling om aan deze criteria een zo hoog mogelijke wegingsfactor te hangen.

Juridische toelichting

Inkoopbeleid is geen juridisch instrument vastgelegd in wet- en regelgeving. Het vastleggen van inkoopbeleid is dus niet verplicht. Overheden kunnen zelf bepalen of zij inkoopbeleid opstellen en hoe zij dit vormgeven. Gemeenten kunnen dit bijvoorbeeld opnemen in een omgevingsprogramma (art. 3.4 Omgevingswet).

Daarnaast is inkoopbeleid zelfbindend. Het bindt dus alleen de overheid die het beleid heeft vastgesteld. Het bevat geen bindende bepalingen voor derden.


RechtsgebiedPubliekrecht > Staats-en bestuursrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel 3.4
Geldig vanafInvalid Date