Beta
versie -
Delen:

Zet een innovatiepartnerschap in

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Bij een aanbesteding op basis van een innovatiepartnerschap stimuleer je de markt om nieuwe (bouw)technieken te ontwikkelen. Zo kunnen innovaties voor kunstgrasvelden worden verkend en ontwikkeld.

Hoe kun je een innovatiepartnerschap toepassen?

Een overheidsdienst kan bij een aanbesteding een innovatiepartnerschap met marktpartijen aangaan om binnen de kaders van een opdracht tot nieuwe circulaire oplossingen te komen.

Het vroegtijdig betrekken van marktpartijen en innovators stelt de overheid in staat om te profiteren van externe kennis en expertise. Ook kun je op deze manier de markt stimuleren om creatieve oplossingen te bedenken om de circulariteit en kunstgrasvelden te vergroten zodat de milieu-impact van kunstgrasvelden kleiner wordt.

Voorbeelden van innovatie-ambities voor kunstgrasvelden zijn:

  • het verlengen van de levensduur van kunstgrasvelden
  • het vergroten van de herbruikbaarheid van kunstgrasvelden na einde levensduur
  • het minimaliseren van het gebruik van primaire of schadelijke grondstoffen in het ontwerp
  • ontwerp met een zo laag mogelijke milieu-impact op basis van een levenscyclusanalyse (LCA)
  • het maximaliseren van de toepassing van hoogwaardige, hernieuwbare, demontabele en secundaire materialen.

Uit de praktijk

Amsterdam en Haarlem

De gemeenten Amsterdam en Haarlem werken samen aan een innovatiepartnerschap om het kunstgrasveld van de toekomst te creëren. Het doel is onder meer sportvelden met een langere levensduur die minder tot geen nieuwe en schadelijke grondstoffen bevatten en die na einde levensduur weer geheel of grotendeels herbruikbaar zijn. Op dit moment zijn de gemeenten op zoek naar ondernemers die innovatieve oplossingen hiervoor bieden.

Andere gemeenten kunnen zich ook bij dit initiatief aansluiten. Meer informatie is te vinden op de website van Scale Up Toekomstbestendige kunstgrasvelden


Gemeente Zwolle

Door een innovatiepartnerschap heeft de gemeente Zwolle onderzocht of kunstgras kan worden gebruikt voor warmteopslag.


Hof van Twente

De procedure van innovatiepartnerschap is ook gebruikt door de gemeente Hof van Twente bij het bouwen van twee nieuwe kindercentra. Dit was het eerste onderwijs-bouwproject dat via de procedure van innovatiepartnerschap werd gerealiseerd. De kindercentra moesten klimaatneutraal, slim ontworpen en simpel van opzet zijn. Daarnaast moesten op wetenschap gebaseerde duurzame oplossingen worden gebruikt. Beide gebouwen zijn ook daadwerkelijk compleet energieneutraal en gebouwd met ecologische materialen.

Zo zijn de gevels van hout, is voor de koeling van het gebouw gebruikgemaakt van geluidsgolven en zijn voor de isolatie oude spijkerbroeken gebruikt.

Dezelfde aanpak kan je kiezen voor kunstgrasvelden. Zie de publicatie van PIANOo over de kindercentra en andere praktijkvoorbeelden.

De gemeente Amsterdam maakt ook gebruik van deze procedure van innovatiepartnerschap voor het bouwen van duurzame schoolgebouwen.

Voorwaarden

  • Een Europese aanbesteding mag alleen volgens het innovatiepartnerschap plaatsvinden als aan 1 van de volgende criteria is voldaan:
  1. De oplossing is nieuw en dus nog niet beschikbaar op de markt
  2. De oplossing is een aanmerkelijke verbetering (die zonder aanvullend onderzoek/ontwikkeling nog niet haalbaar is)
  • Een aanbestedingsprocedure moet altijd in verhouding staan tot de opdracht. Deze procedure vergt in vergelijking met de openbare of niet-openbare procedure meer inspanning van zowel de aanbestedende dienst als de marktpartijen. De doorlooptijd van de procedure is langer, er moet meer overleg plaats vinden en er moet uitgebreid en gedegen verslag worden gedaan. De hogere transactiekosten die hieruit voortvloeien kunnen disproportioneel zijn (Gids Proportionaliteit 2022, p. 33). Raadpleeg een gespecialiseerde inkoopspecialist om zeker te weten of deze procedure voor jou een mogelijkheid is. Inkoopspecialisten kunnen inschatten wat er beschikbaar is op de markt en of de procedure proportioneel is.
  • Let op: het is mogelijk deze procedure als een ‘light-versie’ in te richten, waardoor deze minder tijd en inspanning vraagt. De manier waarop dit kan is uitgewerkt in het instrument ‘Aanbesteden onder de Europese Drempel’ voor het thema ‘Houtbouw’. Onder de Europese drempel is er namelijk meer vrijheid om deze aanbestedingsprocedure laagdrempelig of eenvoudiger in te richten.

Juridische toelichting

Op een aanbesteding kunnen Europese of nationale regels van toepassing zijn. De Europese Commissie stelt elke 2 jaar drempelbedragen vast. Als de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer is dan deze drempelbedragen, dan is toepassing van de Europese aanbestedingsregels verplicht. Voor aanbestedingen met een geraamde waarde onder de drempelbedragen, geldt de nationale procedure uit hoofdstuk 1 van de Aanbestedingswet.

De mogelijkheid om een innovatiepartnerschap toe te passen in een aanbesteding is wettelijk vastgelegd in artikel 2.31a Aanbestedingswet. In artikel 2.31b Aanbestedingswet is opgenomen welke stappen de aanbestedende dienst moet doorlopen om hiervan gebruik te kunnen maken. Deze procedure van het innovatiepartnerschap is opgenomen in de wettelijke regeling voor Europese aanbestedingen (met een waarde gelijk of hoger dan het drempelbedrag). Deze procedure mag ook vrijwillig worden gebruikt bij nationale aanbestedingen in een meer vrije, informele vorm.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 201
ArtikelArtikel 2:31a
Geldig vanafInvalid Date