Beta
versie -

Energy Efficiency Directive (EED)

De Energy Efficiency Directive (EED) omschrijft regels en verplichtingen omtrent energie-efficiëntie. De EED werd voor het laatst in oktober 2023 aangepast. De nieuwe versie moet bijdragen aan ‘Fit for 55’; de overkoepelende ambitie van de EU om de emissie van broeikasgassen tot 2030 met 55% terug te dringen ten opzichte van het peiljaar 1990. Deze reductie is nodig omdat de EU in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Daarnaast beoogt de EED bij te dragen aan de energievoorzieningszekerheid van de EU, door ervoor te zorgen dat de EU minder afhankelijk wordt van energie-invoer.

Status

EED Highlights

2030 EU Energy Efficiency-doelen

Bindende opgave voor uiteindelijke energiebesparing:
11.7%
Niet-bindende opgave voor primaire energieconsumptie van minder dan:
992.5
Mtoe

Tussentijds, verplichte besparingsdoelen

2024-2025
1.3%
2026-2027
1.5%
2028-2030
1.9%
2030-2040
1.9%