Beta
versie -
Delen:

Voedselverspilling bestrijden door voorwaarden te stellen aan subsidies

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Beperkt
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Overheden kunnen aan een subsidie de voorwaarde verbinden dat de ontvanger maatregelen neemt om voedselverspilling te minimaliseren.

Hoe kun je via een subsidie voedselverspilling tegengaan?

Bedrijven, musea en vergelijkbare maatschappelijke instellingen kunnen financieel worden gesteund door de gemeente. Dat kan op verschillende manieren. Een aanvrager kan subsidie ontvangen voor bepaalde activiteiten, zoals het innoveren, uitrollen van circulaire activiteiten, of verduurzamen van het voedselaanbod in hun organisatie. Een andere manier is dat overheden aan het verlenen van subsidie voorwaarden verbinden.

Deze voorwaarden moeten zij vaststellen in de subsidieregeling of in een uitvoeringsovereenkomst.

In een subsidieregeling wordt de gesubsidieerde activiteit omschreven als het helpen realiseren van een duurzaam initiatief, zoals het verminderen van voedselverspilling in de lokale gemeenschap.
De gemeente kan in de subsidievoorwaarden opnemen dat de ontvanger innovatieve maatregelen implementeert die gericht zijn op het minimaliseren van voedselverspilling.

Uit de praktijk

In de gemeente Ede werd tot 2019 de "Subsidieregeling Food" toegepast, die financiële ondersteuning bood voor activiteiten die gericht zijn op gezonde mensen, een gezonde voedselomgeving en duurzame voedselconsumptie. Deze subsidie droeg bij aan het behalen van de doelstellingen uit het programma Food in Ede. Hierin werden specifiek maatregelen tegen voedselverspilling opgenomen. De regeling is vervolgens nogmaals verlengd tot 1 januari 2023.

Provincie Gelderland en Gemeente Nijmegen hebben een subsidieregeling afgesproken waar iedere horecaondernemer in Gelderland aan kan deelnemen via de regeling ‘Gelderland van Morgen’. De ondernemers die hun voedselaanbod gaan verduurzamen krijgen deskundige begeleiding. Hierin bepalen ze zelf de mate waarin ze willen verduurzamen.

Voorwaarden

  • In principe is voor het verstrekken van een subsidie een wettelijke grondslag nodig. Hier bestaan wel uitzonderingen op. Voor een incidentele subsidie, die voor maximaal vier jaar wordt verstrekt, hoeft bijvoorbeeld geen wettelijke grondslag te bestaan. Raadpleeg hierover een jurist, voordat je de subsidieregeling opstelt.
  • Het is van belang om subsidievoorwaarden en regels zorgvuldig te formuleren om de beoogde doelstellingen te bereiken en de rechtmatige besteding van publieke middelen te waarborgen. Hiermee wordt onder andere bedoeld dat de voorwaarden kunnen worden gekoppeld aan het beleid en de doelstellingen van de gemeente, en dat deze daar ook aan bij kunnen dragen.
  • Subsidieaanvragers moeten zich houden aan de voorwaarden en doelstellingen van de regeling.

Juridische toelichting

In artikel 4.21 e.v. in het Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de wettelijke regeling voor subsidies opgenomen. Uit artikel 4:23 lid 3 Awb blijkt in welke gevallen de overheid een subsidie kan verlenen zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag of subsidieregeling vereist is, zoals bij een incidentele subsidie. De grondslag voor het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst is te vinden in artikel 4.36 Awb.

RechtsgebiedPubliekrecht > Fiscaal recht
CiteertitelAlgemene wet bestuursrecht
Artikel4;21
Geldig vanafTBD