Beta
versie -
Delen:

Innovatiepartnerschap tegen voedselverspilling

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R6  

Bij een aanbesteding op basis van een innovatiepartnerschap stimuleer je de markt om nieuwe innovaties en technieken te ontwikkelen tegen voedselverspilling. Zo kunnen verschillende type oplossingen worden verkend en ontwikkeld.

Hoe kun je een innovatiepartnerschap toepassen?

Innovatiepartnerschappen bieden een manier om samen te werken met de markt en zorgen voor vroegtijdige betrokkenheid van bedrijven. Dit verhoogt de bereidheid van bedrijven om te investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten of werken, terwijl de overheid zekerheid biedt. Na afloop van het partnerschap kan de overheid toegang krijgen tot innovatieve oplossingen tegen vooraf overeengekomen voorwaarden.


Met betrekking tot het voorkomen van voedselverspilling kunnen innovatiepartnerschappen gekoppeld worden aan concessies. Bedrijven krijgen dan het recht om een exploitatie op te zetten voor een bepaald onderdeel. Daarbij draagt de exploitant zijn eigen risico en heeft de vrijheid om bijvoorbeeld het menu en inkoopbeleid te bepalen. Een voorbeeld is de horeca-concessie van een organisatie die verantwoordelijk is voor de gehele organisatie en dienstverlening van de catering voor de Hogeschool Rotterdam.

Hoe kun je een innovatiepartnerschap tegen voedselverspilling toepassen?

Het innovatiepartnerschap kan als volgt worden toegepast om voedselverspilling te verminderen:

  • Ruimte voor innovatie: innovatiepartnerschappen bieden ruimte voor creatieve oplossingen en experimenten om voedselverspilling te verminderen.
  • Samenwerking met markt: het vroegtijdig betrekken van marktpartijen en innovators stelt de overheid in staat om te profiteren van externe kennis en expertise.
  • Duurzame praktijken: innovatiepartnerschappen kunnen leiden tot de ontwikkeling en implementatie van duurzame voedselpraktijken die voedselverspilling minimaliseren en de voedselketen verbeteren.
  • Bevordering van CE: deze aanpak kan bijdragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie in de voedselindustrie door hergebruik, recycling en minimalisatie van afval te bevorderen.

Voorwaarden

Een Europese aanbesteding mag alleen volgens het innovatiepartnerschap plaatsvinden als aan een van de volgende criteria is voldaan:

  1. De oplossing is nieuw (nog niet beschikbaar op de markt);
  2. De oplossing is een aanmerkelijk verbetering (die zonder aanvullend onderzoek/ontwikkeling nog niet haalbaar is).

Verder ligt de drempel voor de aanbestedingsprocedure ‘innovatiepartnerschap’ hoger dan bij standaardprocedures. Raadpleeg een specialist wat voor jou mogelijk is en hoe de procedure ingericht kan worden.

Let op: het is mogelijk deze procedure als een ‘light-versie’ in te richten, waardoor deze minder tijd en inspanning vraagt. De manier waarop dit kan is uitgewerkt in het instrument ‘Aanbesteden onder de Europese Drempel’. Onder de Europese drempel is er namelijk meer vrijheid om deze aanbestedingsprocedure laagdrempelig of eenvoudiger in te richten.

Juridische toelichting

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012 (Aw)
ArtikelArtikel 2.31a AW
Geldig vanafInvalid Date