Beta
versie -
Delen:

Vraag een geschiktheidseis in de aanbesteding

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R6  

Door bepaalde geschiktheidseisen op te nemen in een inkoopprocedure of aanbesteding voor bijvoorbeeld catering kan gestuurd worden op tegengaan van voedselverspilling.

Hoe kun je een geschiktheidseis toepassen?

Er zijn verschillende soorten geschiktheidseisen rondom het verminderen van voedselverspilling mogelijk. Deze eisen vallen onder de geschiktheidseis categorie ‘technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid’. Voorbeelden van mogelijkheden zijn:

  1. Een referentie uitvragen van een succesvol uitgevoerd project waarin maatregelen voor het verminderen van voedselverspilling zijn genomen.
  2. Technische uitrusting (bepaalde hulpmiddelen, technieken en materialen) die voedselverspilling verminderen uitvragen.

Voorwaarden

Een specifieke geschiktheidseis mag niet gebruikt worden als subgunningscriterium (bijvoorbeeld een anti-voedselverspillingsplan) in dezelfde aanbestedingsprocedure. Anders telt een eis/criterium twee keer mee in één aanbestedingsprocedure.

De geformuleerde geschiktheidseisen moeten in lijn zijn met de aanbestedingsbeginselen. Deze aanbestedingsbeginselen zijn:

  • Objectiviteitsbeginsel: de eisen moeten samenhangen met de opdracht.
  • Transparantiebeginsel: de eisen moeten transparant zijn.
  • Gelijkheidsbeginsel: de eisen mogen niet discriminerend zijn.
  • Proportionaliteit: de eisen moeten in verhouding staan tot de opdracht.

Het is van cruciaal belang dat de geschiktheidseisen voldoen aan deze beginselen om een eerlijke, competitieve en rechtmatige aanbestedingsprocedure te waarborgen. Deze beginselen zorgen voor een objectieve selectie van leveranciers. Zie de website van PIANOo voor meer informatie over aanbestedingen.

Juridische toelichting

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012 (Aw)
ArtikelArtikel 2.90 AW
Geldig vanafInvalid Date