Beta
versie -
Nieuw op de site

Juridische handvatten om bedrijventerreinen en infra meer circulair te maken

3 juli 2024

De gebouwde omgeving is in Nederland verantwoordelijk voor ongeveer 50 procent van het totale grondstofverbruik. Bedrijventerreinen zijn dé plekken waar grondstoffen worden verwerkt, gebruikt, en waar ze hergebruikt kunnen worden. Infra, ook wel de Grond-, Weg- en Waterbouw-sector, is van groot belang voor bereikbaarheid en leefbaarheid, maar ook erg belastend voor het milieu. Er is voor beide thema’s veel winst te behalen op het gebied van circulariteit.

Met de juridische instrumenten vanuit bestaande wet- en regelgeving op de website van CircuLaw krijgen decentrale overheden handvatten om die circulaire transitie te realiseren.

Twee nieuwe thema’s en een zoekfunctie voor instrumenten

Het thema bedrijventerreinen bevat 20 instrumenten, waarvan 15 in het omgevingsrecht en 5 privaatrechtelijk. De focus ligt op:
(1) het behouden van ruimte voor circulaire bedrijvigheid,

(2) het uit faseren van bestaande niet-circulaire bedrijven op bedrijventerreinen en

(3) het zo circulair mogelijk inrichten van nieuwe bedrijventerreinen.

Het thema Infra bevat 12 publiekrechtelijke en 11 privaatrechtelijke instrumenten. Deze instrumenten zijn vooral gericht op het toepassen van de Milieukostenindicator (MKI), een methode om de milieu-impact van projecten en materialen te meten.

Deze instrumenten komen voort uit de juridische verkenning voor sturende MKI in de GWW die mede in opdracht van CircuLaw is gemaakt en onderdeel is van het beleidsadvies aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Zie voor meer informatie de website van CircuLaw).

Nieuw is ook de zoekfunctie op het platform van CircuLaw. Deze maakt het voor gebruikers gemakkelijker om de instrumenten te vinden die van toepassing zijn op hun casus.