Beta
versie -
Artikelen

Verplichte MKI in Grond-, weg- en waterbouw

30 mei 2024

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt de mogelijkheden om de Grond-, Weg-, en Waterbouw (GWW- of Infra-sector) te verplichten de Milieukosten indicator (MKI) in te zetten om te sturen op milieu-effecten.


Copper8, Witteveen+Bos en Flux Partners hebben voor het Ministerie een beleidsadvies opgesteld.

Juridische verkenning voor het beleidsadvies

Als voorbereiding op het beleidsadvies is een juridische verkenning gedaan naar de mogelijkheden voor een Dwingende MKI in de GWW-sector, mede in opdracht van CircuLaw en de gemeente Amsterdam.