Beta
versie -
Delen:

Neem maximale MKI-score op in het omgevingsplan

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R2 - 
R3 - 
R5  

In het omgevingsplan kan een maximale MKI-score worden opgenomen voor nieuw aan te leggen kunstgrasvelden.

Hoe kun je het omgevingsplan toepassen?

In het omgevingsplan worden locaties aangewezen waar een kunstgrasveld is toegestaan. In de regels van het omgevingsplan kan verplicht gesteld worden dat een kunstgrasveld aan een maximale MKI-score moet voldoen, als het wordt aangelegd of vervangen.

Om ervoor te zorgen dat deze regel is te handhaven, kan het omgevingsplan bepalen dat het aanleggen of vervangen van een kunstgrasveld gemeld moet worden bij de gemeente. De gemeente kan dan controleren of het nieuw aangelegde kunstgrasveld voldoet aan de maximale MKI-score.

Uit de praktijk

Het omgevingsplan is een nieuw instrument. Er zijn nog geen voorbeelden van planregels over circulaire kunstgrasvelden gevonden.

Wel zijn er voorbeelden van bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte waarin circulaire eisen zijn opgenomen. Met een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte is vooruitgelopen op de mogelijkheden van het omgevingsplan.

Regels in deze bestemmingsplannen kunnen ook in het omgevingsplan worden opgenomen.

Enkele voorbeelden van duurzame regels die ook voor kunstgrasvelden toegepast kunnen worden:

  • In het bestemmingsplan Betondak Arkel is een artikel over duurzaamheid opgenomen, waarin ook een regel over hergebruik van materialen is opgenomen. Het bestemmingsplan is onherroepelijk vastgesteld.
  • In het bestemmingsplan Sloterdijk I Mediacollege is een beoordelingsregel voor een omgevingsvergunning opgenomen. Daarin staat dat er voor een bouwplan geen gebruik mag worden gemaakt van uitlogende materialen, dwz materialen in vaste vorm die langzaam oplossen in lucht of in water. Het bestemmingsplan is onherroepelijk vastgesteld.

Voorwaarden

Een omgevingsplan moet uitvoerbaar en evenredig zijn. Voor het regelen van een maximale MKI-score voor kunstgrasvelden is het belangrijk dat kunstgrasvelden die daaraan voldoen beschikbaar en betaalbaar zijn.

Juridische toelichting

Op grond van artikel 2.4, eerste lid, Omgevingswet dient de gemeenteraad een omgevingsplan vast te stellen. Het omgevingsplan kan zowel verbods- als gebodsbepalingen bevatten.


RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel2.4 en 2.11
Geldig vanafInvalid Date