Beta
versie -
Delen:

Neem maatregelen op in het omgevingsprogramma

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

In het omgevingsprogramma kunnen maatregelen worden opgenomen om circulaire kunstgrasvelden te bevorderen.

Hoe kun je het omgevingsprogramma toepassen?

In een omgevingsprogramma kunnen maatregelen worden opgenomen die gaan over het verduurzamen van kunstgrasvelden. Dat kan bijvoorbeeld in een vrijwillig omgevingsprogramma met als thema ‘Duurzaamheid’. Maatregelen over het verduurzamen van kunstgrasvelden kunnen ook worden opgenomen in een omgevingsprogramma over een bepaald gebied.

In een omgevingsprogramma kunnen bijvoorbeeld de volgende maatregelen over kunstgrasvelden worden opgenomen:

 • Verouderde kunstgrasvelden worden in eerste instantie zoveel mogelijk hergebruikt (bijvoorbeeld als oefenveld of in speeltuinen omdat de kwaliteitseisen lager zijn dan voor wedstrijdvelden.)
 • Vervolgens wanneer hergebruik niet meer mogelijk is worden de kunstgrasvelden gedemonteerd en recycled.
 • Kunstgrasvelden worden door de gemeente duurzaam ingekocht. Nieuwe kunstgrasvelden hebben een maximale MKI-waarde van [benoem hier een maximale waarde].
 • Er wordt een onderzoek gestart naar de exacte verspreiding van (micro)plastics en infill (de zwarte korrels) uit kunstgrasvelden naar de omgeving om beheer en beleidssturing beter uit te kunnen voeren.
 • In een aanbesteding voor een kunstgrasveld worden gunningscriteria over duurzaamheid opgenomen. Zie meer over gunningscriteria bij het instrument Vraag levenscycluskosten uit in aanbesteding.

Voorbeelden van maatregelen die in een omgevingsprogramma kunnen worden opgenomen zijn:

 • Losmaakbaarheid (demontage) en hergebruik van onderdelen
 • Circulair materiaalgebruik; secundaire of biobased materialen en materiaal dat geschikt is voor recycling
 • Bevordering van duurzame innovaties

Uit de praktijk

Het omgevingsprogramma is een nieuw instrument in de Omgevingswet. Er zijn nog geen voorbeelden van omgevingsprogramma’s waarin ook maatregelen over duurzame kunstgrasvelden zijn opgenomen.

Zie Informatiepunt Leefomgeving voor een handige wegwijzer voor het opstellen van een vrijwillig omgevingsprogramma.

Voorwaarden

 • De inhoud van het Omgevingsprogramma is vormvrij, maar er moet wel ten minste 1 maatregel en 1 uitwerking in staan (artikel 3.5 Omgevingswet);
 • Het moet gaan over een onderwerp waar de Omgevingswet op van toepassing is (artikel 1.2 Omgevingswet);
 • Het omgevingsprogramma moet gepubliceerd worden op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Juridische toelichting

Volgens artikel 3.4 Ow kunnen zowel Rijk, provincie als gemeente programma’s vaststellen voor de uitwerking van hun beleid en het treffen van maatregelen om aan een of meer omgevingswaarden te voldoen. In de gemeente wordt het programma vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. In de provincie door Gedeputeerde Staten.


RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel3.4 e.v.
Geldig vanafInvalid Date