Beta
versie -
Delen:

Gebruik levenscyclusanalyse als subgunningscriterium

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Door een levenscyclusanalyse (LCA) uit te vragen als subgunningscriterium, vergroot je de kans dat de winnende inschrijver circulariteit in kunstgrasvelden toepast.

Hoe kun je een levenscyclusanalyse als subgunningscriteria toepassen?

Als de gemeente een kunstgrasveld wil renoveren, vervangen of nieuw wil laten aanleggen, dan is hiervoor een aanbestedingsprocedure nodig. In deze aanbestedingsprocedure kan de gemeente op de volgende manier een levenscyclusanalyse hanteren als subgunningscriterium:

Stap 1: Maak gebruik van het gunningscriterium‘beste prijs-kwaliteitverhouding’.

Stap 2: Formuleer lage milieukosten aan de hand van een LCA als subgunningscriterium onder de noemer kwaliteit. Op deze manier worden de inschrijvende marktpartijen gedwongen om de milieukosten te berekenen aan de hand van een LCA en maatregelen te nemen zodat het project zo laag mogelijke milieukosten heeft.

Stap 3: Koppel een hoge wegingsfactor aan het subgunningscriterium over de milieukosten. Zo wordt het voor de inschrijvende marktpartijen interessant om veel aandacht aan het subgunningscriterium te besteden.

Ook stimuleer je hiermee dus dat inschrijvers maatregelen nemen om een kunstgrasveld met lage milieukosten aan te kunnen bieden, bijvoorbeeld door het toepassen van circulaire materialen in het ontwerp, het verlengen van de levensduur of hergebruik mogelijk maken. Deze omstandigheden leiden tot lagere milieukosten op basis van een LCA.

Uit de praktijk

Praktische informatie over inkopen met een milieukostenindicator vind je in een rapport van Pianoo.

Voorwaarden

De geformuleerde subgunningscriteria moeten in lijn zijn met de aanbestedingsbeginselen. Deze aanbestedingsbeginselen zijn:

  • Objectiviteitsbeginsel: de criteria moeten samenhangen met de opdracht.
  • Transparantiebeginsel: de criteria moeten transparant zijn.
  • Gelijkheidsbeginsel: de criteria mogen niet discriminerend zijn.
  • Proportionaliteit: de criteria moeten in verhouding staan tot de opdracht.

Het is van belang dat de subgunningscriteria voldoen aan deze beginselen om een eerlijke, competitieve en rechtmatige aanbestedingsprocedure te waarborgen. Deze beginselen zorgen voor een objectieve selectie van leveranciers. Zie de website van PIANOo voor meer informatie over aanbestedingen.


RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012 (Aw) Gids Proportionaliteit (GP)
ArtikelArtikel 2.115a AW en 3.5.5 GP
Geldig vanafInvalid Date