Beta
versie -

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wil de EU transparantie en uniformiteit creëren over de voortgang van verduurzaming in de waardeketen. Elk bedrijf moet rapporteren over dezelfde thema’s en onderwerpen op het gebied van mens en milieu. Hierdoor ontstaat zowel een uniform overzicht van de totale verduurzaming van de private sector, als van elk afzonderlijk bedrijf. Deze transparante en uniforme rapportage is een belangrijke eerste stap richting de algehele verduurzaming van de Europese economie.

Status

CSRD Highlights

De CSRD is per boekjaar 2024 van toepassing op bedrijven die voldoen aan ten minste twee van de volgende criteria:

Een jaarlijkse omzet van meer dan:
€50
miljoen
Een balanstotaal van meer dan:
€25
miljoen
Bedrijven met meer dan:
250
mede-werkers