Beta
versie -
Delen:

Willekeurige afschrijving op milieu-investeringen inzetten (VAMIL)

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R5  

Met de VAMIL kun je een investering op een willekeurig moment afschrijven. Die willekeurige afschrijving is maximaal 75%.

Hoe kan de VAMIL circulaire matrassen bevorderen?

Door bepaalde milieu-investeringen hier onder te laten vallen, zoals circulaire matrassen met terugnamegarantie, kan er heel specifiek worden gefocust op investeringen in het kader van de circulaire economie en dus ook op matrassen. Bedrijven die veel matrassen aanschaffen, profiteren op deze manier van dit instrument. Als zij circulaire matrassen kopen in plaats van normale matrassen, kunnen zij deze investering afschrijven. Dit is voor hen een financiële prikkel om circulaire matrassen aan te schaffen.

Uit de praktijk

In de Milieulijst 2022, die als bijlage is toegevoegd bij de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen, staat de categorie F 6320: Circulair matras met terugnamegarantie. Hiermee komen matrassen die zijn gemaakt van materialen die kunnen worden hergebruikt en die na gebruik gratis weer worden ingenomen door de producent, in aanmerking voor de VAMIL.

Rekenvoorbeeld VAMIL: Stel, je investeert in een bedrijfsmiddel uit de Milieulijst (zoals een circulair matras met terugnamegarantie). Je investeert daarin €10.000 euro en de matrassen gaan 20 jaar mee. Dan kun je normaal gesproken, als het matras geen restwaarde meer heeft, per jaar €10.000/20=€500 afschrijven. Maar door middel van de VAMIL kun je 75% van het bedrag in 1x afschrijven na het eerste jaar. Dat is dan dus €10.000x0,75=€7.500 afschrijving in het eerste jaar. Zodoende kan er dus €7.500 afgetrokken worden van de fiscale winst.

Bekijk het rekenvoorbeeld.

Voorwaarden

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de VAMIL. Een bedrijf komt in aanmerking voor de VAMIL als de investering voldoet aan onder meer de volgende voorwaarden:

  • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
  • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel
  • Het bedrag aan milieu-investeringen moet minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.

Investeringen in de categorieën A, B, C of F komen in aanmerking voor 75% willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Overige opmerkingen

Naast de VAMIL-regeling, kan ook de milieu-investeringsaftrek (MIA) worden ingezet. De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst: de Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. Je kunt de milieulijsten downloaden van de internetsite van RVO. Het combineren van de VAMIL en MIA kan oplopen tot een voordeel van zo'n 14% van het bedrag dat is geïnvesteerd. Dit biedt hopelijk een prikkel voor bedrijven (evenals overheden bij het doen van investeringen zoals 'aanbesteding circulaire matrassen met terugnamegarantie') om hiermee aan de slag te gaan. Lees meer informatie over de MIA op de instrumentpagina van de milieu-investeringsaftrek.

Juridische toelichting

Dit volgt uit artikel 3.31Wet inkomstenbelasting.

RechtsgebiedFiscaal recht > Fiscaal recht
CiteertitelWet IB 2001
Artikel3.31
Geldig vanafInvalid Date