Beta
versie -
Delen:

De milieu-investeringsaftrek (MIA)

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R5  

De milieu-investeringsaftrek (MIA) biedt je de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Je kunt tot 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst.

Hoe kan de MIA circulaire matrassen bevorderen?

Door hier bepaalde milieu-investeringen onder te laten vallen, zoals circulaire matrassen met terugnamegarantie, kan je heel specifiek focussen op investeringen in het kader van de circulaire economie en dus ook op matrassen. Dit stimuleert bedrijven om bij de aanschaf van matrassen te kiezen voor een circulair matras.

Uit de praktijk

In de Milieulijst 2022, die als bijlage is bijgevoegd bij de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen, staat de categorie F 6320: Circulair matras met terugnamegarantie. Hiermee komen matrassen die zijn gemaakt van materialen die kunnen worden hergebruikt en die gratis weer worden ingenomen door de producent na gebruik in aanmerking voor een MIA. Investeringen in circulaire matrassen volgens F 6320 vallen dus onder Code F en daarover kan een 45% MIA worden aangevraagd.

Rekenvoorbeeld MIA met code F:

Stel: uw fiscale winst is € 75.000 en u betaalt 25% belasting over uw fiscale winst. U investeert voor € 50.000 in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst met code F is vermeld. De aftrek voor code A is 45% van € 50.000, dat is € 22.500. De fiscale winst wordt nu € 52.500 (€ 75.000 - € 22.500). Zonder MIA zou u € 75.000 x 25% = € 18.750 belasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de MIA betaalt u maar € 52.500 x 25% = € 13.125 belasting. Uw voordeel is € 5.625.
Bekijk het rekenvoorbeeld.

Voorwaarden

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA. Een bedrijf komt in aanmerking voor de MIA als de investering voldoet aan onder meer de volgende voorwaarden:

  • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst; en
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt; en
  • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel; en
  • Het bedrag aan milieu-investeringen moet minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.

Investeringen in de volgende categorieën komen in aanmerking voor MIA:

  • F of G, behorende tot categorie I van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 45% van het investeringsbedrag in aanmerking voor een investeringsaftrek; (een circulair matras met terugnamegarantie valt onder categorie F, dus komt in aanmerking voor het hoogste MIA percentage);
  • A of D, behorende tot categorie II van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 36% van het investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek;
  • B of E, behorende tot categorie III van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 27% van het investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek;

Overige opmerkingen

Naast de MIA-regeling, kan ook de willekeurige afschrijving op milieu-investering (VAMIL) worden ingezet. De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst: de Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. Je kunt de milieulijsten downloaden van de internetsite van RVO. Het combineren van de VAMIL en MIA kan oplopen tot een voordeel van zo'n 14% van het bedrag dat is geïnvesteerd. Dit biedt hopelijk een prikkel voor bedrijven (evenals overheden bij het doen van investeringen zoals 'aanbesteding circulaire matrassen met terugnamegarantie') om hiermee aan de slag te gaan. Lees meer informatie over de VAMIL op de instrumentpagina van de willekeurige afschrijving op milieu-investeringen.

Juridische toelichting

Dit volgt uit artikel 3.42a van de Wet inkomstenbelasting: jo. de bijbehorende Aanwijzingsregeling voor willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen bijlage I paragraaf 1, lid 3.

RechtsgebiedFiscaal recht > Fiscaal recht
CiteertitelWet IB 2001
Artikel3.42a
Geldig vanafInvalid Date