Beta
versie -
Delen:

Terugnamegarantie voor matrassen

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Bij een terugnamegarantie maakt de producent bij het tekenen van de overeenkomst een afspraak met de koper (bijv. de consument) dat die het matras in de toekomst weer teruggeeft aan de producent.

Hoe kan een terugnamegarantie bijdragen aan de circulariteit van matrassen?

Als de producent/verkoper matrassen weer inneemt na gebruik, kunnen de matrassen worden vervoerd naar recyclestations waar ze uit elkaar kunnen worden gehaald om zo de materialen van elkaar te scheiden. Die materialen kunnen dan weer worden hergebruikt bij de productie van nieuwe matrassen of voor andere toepassingen (denk aan judomatten, kunstgras, enz.). Voorwaarde is wel dat de matrassen droog en schoon worden aangeleverd bij de recyclestations. Natte en vieze matrassen kunnen niet meer worden gerecycled en eindigen op de afvalhoop voor verbranding. De terugnamegarantie zorgt er dus voor dat matrassen kunnen worden hergebruikt doordat producenten/verkopers financieel verantwoordelijk zijn voor correcte inname en verdere distributie naar recyclestations.

Uit de praktijk

In België werken ze sinds begin 2021 al met een terugnameplicht voor matrassen. Bij aankoop van een matras betaalt de koper een bijdrage voor de verwerking van het matras als dat wordt afgedankt. Hierdoor kunnen de kopers de matrassen aan het einde van het gebruik gratis laten afvoeren of wegbrengen naar een recyclestation. Daar worden de matrassen uit elkaar gehaald door een recyclingbedrijf. In België is dit Valumat. Valumat faciliteert (door een financiële bijdrage) verkopers van matrassen om bij verkoop van een nieuw matras door een consument, het oude matras in te nemen en te vervoeren naar één van de recyclestations. In België zien ze het als een uitwerking van de UPV om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk matrassen kunnen worden gerecycled. In Nederland kennen we op dit moment enkel een UPV voor de afvalbeheerbijdrage. Lees meer over de terugnamegarantie in België op de site van Valumat.

Voorwaarden

  • De terugnamegarantie is een instrument dat werkt tussen de producent/verkoper en de uiteindelijke koper van het matras. Afspraken kunnen dus worden gemaakt in het contract dat de producent en de koper sluiten over de koop van het matras. Het is dus de producent die aan zet is om te bewerkstelligen dat de terugnamegarantie in het koopcontract of op het aankoopbewijs van het matras komt te staan.
  • De rol van de gemeente bij invoering van de terugnamegarantie is beperkt. De gemeente zou wel om tafel kunnen gaan zitten met producenten en verkopers van matrassen om mee te denken over manieren waarop een terugnamegarantie kan worden opgezet. Bijvoorbeeld op eenzelfde manier als bij de UPV over de afvalbeheerbijdrage, maar dan nu via een UPV voor de terugname van matrassen.
  • Ook kan een gemeente financieel bijdragen aan een terugnamegarantie door een (gedeeltelijke) vergoeding te bieden aan producenten voor de kosten van het droog en schoon innemen en het vervoeren van matrassen naar de recyclestations.

Andere manieren om de circulariteit van matrassen te bevorderen bij inkoop

Dit instrument is één van de instrumenten die wij hebben gevonden voor inkoop, maar de circulariteit van matrassen kun je ook op andere manieren bevorderen. Als je daar meer over wil weten, kun je dat terugvinden op de overzichtspagina van inkoop van circulaire matrassen.

Juridische toelichting

De terugnamegarantie moet worden opgenomen in het contract tussen de koper en de producent. Dit kan bijvoorbeeld via een onherroepelijk derdenbeding, zoals bedoeld in artikel 6:253, vierde lid, Burgerlijk Wetboek.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Contracten
CiteertitelBurgerlijk Wetboek
Artikel6:253
Geldig vanafInvalid Date