Beta
versie -
Delen:

Stimuleer de circulariteit van matrassen met technische specificaties

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

In de technische specificaties staan de eisen waar de opdracht aan moet voldoen. Een inschrijving die niet aan deze eisen voldoet, komt niet in aanmerking.

Hoe kunnen technische specificaties de circulariteit van matrassen versterken?

Vooraf kun je een programma van eisen opstellen, waarin je precies specificeert waaraan het matras moet voldoen. Een inschrijving die niet aan de eisen voldoet, komt sowieso niet in aanmerking. Een technische eis kan zijn dat de verschillende onderdelen van een matras niet met elkaar verlijmd mogen zijn. Als een matras uit losse onderdelen bestaat, draagt dit bij aan de circulariteit van het matras. Aan het einde van de levensfase kunnen de gebruikte materialen namelijk makkelijker van elkaar gesplitst worden. Zo worden de materialen minder snel beschadigd en kunnen ze opnieuw worden ingezet voor de productie van een nieuw matras.

Uit de praktijk

  • Voorbeelden voor (technische) eisen zijn te vinden via de tool maatschappelijk verantwoord inkopen van het Rijk. De Rijksoverheid heeft bijvoorbeeld voor bedrijfskleding een criterium opgesteld. Er wordt een hogere waardering toegekend aan een beter ontwerp voor circulariteit. Bekijk dit voorbeeld.
  • De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft in 2022 een opdracht uitgezet voor de levering van grondstoffen ten behoeve van de productie van matrassen. Op de website van TenderNed is over deze opdracht meer te vinden. Als circulaire eis heeft DJI een levensduurgarantie opgenomen, zie hierover het Programma van Eisen en het Programma van Wensen ten aanzien van perceel 1.

Voorwaarden

  • Een technische specificatie in de aanbesteding opnemen heeft alleen zin als meerdere bedrijven aan de eis kunnen voldoen. Wanneer het gaat om innovatieve oplossingen kan het aantal partijen in de markt dat die oplossing biedt, beperkt zijn. Het is dan onverstandig en onevenredig om zo’n eis op te nemen. In dat geval is een subgunningscriterium een beter alternatief;
  • Als de specificatie naar een bepaalde norm verwijst, moet deze gepaard gaan met de woorden ‘of gelijkwaardig’. Als een inschrijver bijvoorbeeld niet beschikt over het specifieke keurmerk waarom gevraagd wordt, maar wel een ander, vergelijkbaar certificaat heeft, kan hij dit in plaats daarvan aanwenden. Zo kunnen ook partijen met een gelijkwaardige oplossing zich inschrijven;
  • Een technische specificatie mag niet verwijzen naar een product, merk, octrooi of type waardoor een bepaald bedrijf bevoordeeld of uitgesloten wordt. Wanneer een opdracht daar specifiek om vraagt, geldt een uitzondering.

Andere manieren om de circulariteit van matrassen te bevorderen bij inkoop

Dit instrument is één van de instrumenten die wij hebben gevonden voor inkoop, maar de circulariteit van matrassen kun je ook op andere manieren bevorderen. Als je daar meer over wil weten, kun je dat terugvinden op de overzichtspagina van inkoop van circulaire matrassen.

Juridische toelichting

Dit volgt uit artikel 2.75 en 2.76 Aanbestedingswet.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012
Artikel2.75
Geldig vanafInvalid Date