Beta
versie -
Delen:

Stimuleer de circulariteit van matrassen met een innovatiepartnerschap

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Als inkoper kun je kiezen uit verschillende aanbestedingsprocedures. Een van die procedures is de procedure van het innovatiepartnerschap.

Hoe kan een innovatiepartnerschap de circulariteit van matrassen versterken?

Als overheidsdienst kun je de markt stimuleren om technieken te ontwikkelen die bijdragen aan de circulariteit van matrassen. Daartoe kun je bij een aanbesteding in onderhandeling gaan met marktpartijen om te onderzoeken wie het beste in staat is binnen de kaders van een opdracht tot nieuwe circulaire oplossingen te komen tegen de beste prijs. De innovatie kan hem zitten in het ontwerp, het materiaalgebruik, de manier waarop de materialen met elkaar zijn verbonden of in wat er na zijn levensduur met het matras gebeurt. Door een innovatiepartnerschap aan te gaan kun je een investeringszekerheid bieden aan marktpartijen om iets te ontwikkelen dat ze uit zichzelf minder snel zouden ontwikkelen. Daarnaast biedt het een mogelijkheid om vanuit gedeelde belangen iets in nauwere samenwerking te ontwikkelen.

Voorwaarden

Een aanbestedingsprocedure moet altijd in verhouding staan tot de opdracht. Deze procedure vergt in vergelijking met de openbare of niet-openbare procedure meer inspanning van zowel de aanbestedende dienst als de marktpartijen. De doorlooptijd van de procedure is langer, er moet meer overleg plaats vinden en er moet uitgebreid en gedegen verslag worden gedaan. De hogere transactiekosten die hieruit voortvloeien kunnen disproportioneel zijn (Gids Proportionaliteit 2022, p. 33). Raadpleeg een gespecialiseerde inkoopspecialist om zeker te weten of deze procedure voor jou een mogelijkheid is. Inkoopspecialisten kunnen inschatten wat er beschikbaar is op de markt en weten welke eisen verder aan het matras gesteld kunnen worden.

Andere manieren om de circulariteit van matrassen te bevorderen bij inkoop

Dit instrument is één van de instrumenten die wij hebben gevonden voor inkoop, maar de circulariteit van matrassen kun je ook op andere manieren bevorderen. Als je daar meer over wil weten, kun je dat teugvinden op de overzichtspagina inkoop van circulaire matrassen.

Juridische toelichting

Dit volgt uit artikel 2.31a Aanbestedingswet. De stappen die de aanbestedende dienst moet doorlopen volgen uit artikel 2.31b Aanbestedingswet.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012
Artikel2.31a
Geldig vanafInvalid Date