Beta
versie -
Delen:

Procedure van de concurrentiegerichte dialoog

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3  

Als aanbesteder kun je kiezen uit verschillende aanbestedingsprocedures. Een van deze procedures is de concurrentiegerichte dialoog.

Hoe kan de concurrentiegerichte dialoog de circulariteit van matrassen bevorderen?

Als overheidsdienst kun je de markt stimuleren om technieken te ontwikkelen die bijdragen aan de circulariteit van matrassen. Ga daarvoor bij een aanbesteding in gesprek met marktpartijen om te verkennen of zij in staat zijn binnen de kaders van een opdracht tot nieuwe circulaire oplossingen te komen en zo ja, hoe dan. De innovatie kan zitten in het ontwerp, het materiaalgebruik, de manier waarop de materialen met elkaar zijn verbonden of in wat er na zijn levensduur met het matras gebeurt. Door in gesprek te gaan kan de opdracht duidelijker aangepast worden aan ontwikkelingen waar marktpartijen potentie in zien.

Voorwaarden

Een aanbesteding mag alleen volgens de procedure van de concurrentiegerichte dialoog gedaan worden als aan de volgende criteria wordt voldaan:

  1. Er kan alleen worden voorzien in de vraag van de aanbestedende dienst door aanpassing van gemakkelijk beschikbare oplossingen;
  2. Het betreft ontwerp- of innovatieve oplossingen;
  3. Als alleen na voorafgaande onderhandelingen kan worden gegund; of
  4. De technische specificaties kunnen door de aanbestedende dienst nauwkeurig genoeg worden vastgesteld.

Verder moet de procedure altijd in verhouding staan tot de opdracht. Deze procedure vergt in vergelijking met de openbare of niet-openbare procedure meer inspanning van zowel de aanbestedende dienst als de marktpartijen. De doorlooptijd van de procedure is langer, er moet meer overleg plaats vinden en er moet uitgebreid en gedegen verslag worden gedaan. De hogere transactiekosten die hieruit voortvloeien kunnen disproportioneel zijn (Gids Proportionaliteit 2022, p. 33). Raadpleeg een gespecialiseerde inkoopspecialist om zeker te weten of deze procedure voor jou een mogelijkheid is. Inkoopspecialisten kunnen inschatten wat er beschikbaar is op de markt en zij weten welke eisen verder aan het matras gesteld kunnen worden.

Andere manieren om de circulariteit van matrassen te bevorderen bij inkoop

Dit instrument is één van de instrumenten die wij hebben gevonden voor inkoop, maar de circulariteit van matrassen kun je ook op andere manieren bevorderen. Als je daar meer over wil weten, kan je dat terugvinden op de overzichtspagina van inkoop van circulaire matrassen.

Juridische toelichting

Dit volgt uit artikel 2.28 Aanbestedingswet. De stappen die tijdens de procedure moeten worden doorlopen, volgen uit artikel 2.29 Aanbestedingswet. Bij de procedure van de concurrentiegerichte dialoog verloopt de gunning volgens de artikelen 2.110 t/m 2.112 Aanbestedingswet.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012
Artikel2.28
Geldig vanafInvalid Date