Beta
versie -
Delen:

Circulariteit verwerken in geschiktheidseisen

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5  

Een aanbestedende dienst kan geschiktheidseisen stellen aan inschrijvers. Deze eisen hebben alleen betrekking op de inschrijver en niet op de inhoud van de opdracht.

Hoe kan een geschiktheidseis de circulariteit van matrassen versterken?

Bij de inkoop van matrassen kun je geschiktheidseisen stellen aan de inschrijver wat betreft zijn technische en beroepsbekwaamheid. Wil je dat bepaalde circulaire technieken worden verwerkt in de opdracht, dan kan je eisen dat de inschrijver die technieken beheerst.

Voorwaarden

  • Tussen de geschiktheidseis die je stelt en de onzekerheid die je met het stellen van de eis wil tegengaan, moet een verband bestaan. De eis moet ook proportioneel zijn en voldoende verband houden met het onderwerp van de opdracht.
  • Volgens de Gids Proportionaliteit 2022 (p. 55) is het niet aan te bevelen duurzaamheidseisen op te nemen in de geschiktheidseisen. Duurzaamheidseisen kun je beter opnemen in de gunningscriteria. Omdat geschiktheidseisen bedrijven uitsluiten die (nog) niet aan de eisen voldoen, kunnen ze verdere ontwikkeling van duurzaamheid belemmeren.
  • Van een aanvrager kan in beginsel geen ervaring met een identiek project verlangd worden. In plaats daarvan kun je vragen naar relevante ervaring met competenties die noodzakelijk zijn voor de opdracht.
  • Het is verstandig een inkoopspecialist te benaderen om advies te geven over de formulering van een aanbesteding.

Andere manieren om de circulariteit van matrassen te bevorderen bij inkoop

Dit instrument is één van de instrumenten die wij hebben gevonden voor inkoop, maar de circulariteit van matrassen kan je ook op andere manieren bevorderen. Als je daar meer over wil weten, kan je dat terugvinden op de overzichtspagina van inkoop van circulaire matrassen.

Juridische toelichting

Dit volgt uit artikel 2.90 Aanbestedingswet.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012
Artikel2.90
Geldig vanafInvalid Date