Beta
versie -
Delen:

Circulariteit verwerken in de bijzondere uitvoeringsvoorwaarden

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5  

Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden zijn voorwaarden die niet onder technische of functionele specificaties vallen, maar gaan om hoe het product of de opdracht tot stand komt.

Hoe kan je circulariteit verwerken in de bijzondere uitvoeringsvoorwaarden bij de inkoop van matrassen?

Je kan bijvoorbeeld eisen dat de uitvoerder beschikt over of toegang heeft tot een bepaald recyclingsysteem. Via zo'n systeem kan de producent ervoor zorgen dat de materiaalresten die ontstaan bij de productie van een matras hoogwaardiger worden hergebruikt. Met behulp van een team van experts in matrasproductie, zoals een expert in de circulaire economie en een jurist, kan je verder verkennen hoe afval dat bij de productie achterblijft hoogwaardig(er) kan worden hergebruikt.

Uit de praktijk

Voorbeelden voor bijzondere uitvoeringsvoorwaarden zijn te vinden via de tool maatschappelijk verantwoord inkopen van het Rijk.

  • De Rijksoverheid heeft bijvoorbeeld voor kantoorartikelen een criterium opgesteld. Er wordt een hogere waardering toegekend aan een beter plan voor de circulaire economie. Dit wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de visie op het grondstofgebruik. Het voorbeeld is hier te vinden.
  • Op de website ikwilcirculairinkopen.nl is een voorbeeld gepubliceerd van een (circulaire) visie en strategie voor kantoorinrichting. De visie is uitgewerkt volgens de hiërarchie van de R-ladder.

Voorwaarden

De bijzondere uitvoeringsvoorwaarden moeten:

  1. verband houden met het onderwerp van de opdracht, en
  2. in de aankondiging van de aanbesteding of aanbestedingsstukken vermeld staan.

Andere manieren om de circulariteit van matrassen te bevorderen bij inkoop

Dit instrument is één van de instrumenten die wij hebben gevonden voor inkoop, maar de circulariteit van matrassen kun je ook op andere manieren bevorderen. Als je daar meer over wil weten, kan je dat terugvinden op de overzichtspagina van inkoop van circulaire matrassen.

Juridische toelichting

Dit volgt uit artikel 2.80 Aanbestedingswet. Artikel 2.115, derde lid, Aanbestedingswet is van overeenkomstige toepassing. Dit houdt in dat de criteria betrekking kunnen hebben op elk opzicht en elk stadium van de levenscyclus van het werk. Hieronder valt volgens dit artikel ook het productieproces, het aanbieden of verhandelen van het werk of een specifiek proces voor een andere fase van hun levenscyclus, zelfs als deze factoren geen deel uitmaken van hun materiële basis.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012
Artikel2.80
Geldig vanafInvalid Date