Beta
versie -
Delen:

Circulariteit uitvragen via subgunningscriteria

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5  

Als je als inkoper kiest voor een gunningscriterium, dan moeten ook kwaliteitscriteria worden opgesteld. Die criteria worden wel 'subgunningscriteria' genoemd.

Hoe kan je circulaire productie verwerken in subgunningscriteria?

Je kunt de opdracht zo formuleren dat verschillende circulaire kenmerken van invloed zijn bij bepaling van de kwaliteit. Hierbij kun je onder andere denken aan levenscycluskosten, de mate van demontabiliteit, of de herbruikbaarheid van materialen.

Voowaarden

Subgunningscriteria moeten direct verband houden met het onderwerp van de overheidsopdracht.

Andere manieren om de circulariteit van matrassen te bevorderen bij inkoop

Dit instrument is één van de instrumenten die wij hebben gevonden voor inkoop, maar de circulariteit van matrassen kun je ook op andere manieren bevorderen. Als je daar meer over wil weten, kan je dat terugvinden op de overzichtspagina van inkoop van circulaire matrassen.

Juridische toelichting

Dit volgt uit artikel 2.114, tweede lid, onder a en artikel 2.115 Aanbestedingswet.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012
Artikel2.114
Geldig vanafInvalid Date