Beta
versie -
Delen:

Verbied ongeadresseerde reclamefolders met JA-JA-stickersysteem

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R1 - 
R2  

Door ongeadresseerde reclamefolders te verbieden, kun je reclame voor nieuwe elektr(on)ische apparaten in de gemeente terugdringen.

Hoe kun je dit reclameverbod toepassen?

Een deel van de ongeadresseerde reclamefolders bestaat uit reclame voor (afgeprijsde) nieuwe elektronische apparaten. Consumenten worden hierdoor onnodig vaak gestimuleerd om nieuwe apparaten te kopen. Het invoeren van een systeem met JA-JA-stickers leidt tot minder ongeadresseerde reclamefolders. Dit is een prikkel minder om nieuwe elektronische apparaten te kopen.

Daarnaast is het belangrijk een (online) meldpunt te maken zodat burgers een melding kunnen maken als zij toch ongewenst reclamefolders ontvangen. Zie bijvoorbeeld het meldpunt van gemeente Amsterdam.

Zie voor actuele informatie over verkoop, gebruik en afgedankte elektronische en elektrische apparatuur de website van de overheid.

Uit de praktijk

Gemeente Amsterdam is op 1 januari 2018 overgestapt naar een systeem met Ja / Ja stickers voor ongeadresseerde reclamefolders. In artikel 18 lid 2 van de afvalstoffenverordening is opgenomen:

Ongeadresseerd reclamedrukwerk mag uitsluitend bezorgd worden of laten worden bij een woning, bedrijf of woonschip als de bewoner of gebruiker kenbaar heeft gemaakt prijs te stellen op het ontvangen ervan.

Als een inwoner van gemeente Amsterdam toch ongewenste reclamefolders ontvangt, kan hiervan melding worden gemaakt.

In de gemeente Amsterdam heeft deze maatregel gezorgd voor 10% minder papierafval. Daarmee bespaart Amsterdam jaarlijks tussen 135.000 en 285.000 euro aan verwerkingskosten.

Inmiddels hebben ook de volgende gemeenten een systeem met JA-JA-stickers ingevoerd:

Juridische toelichting

De gemeenteraad stelt een afvalstoffenverordening vast in het belang van de bescherming van het milieu (artikel 10.23 Wet Milieubeheer). Gemeenten zijn op grond van artikel 10.23 Wet Milieubeheer en artikel 149 Gemeentewet ook bevoegd om in de afvalstoffenverordening regels op te nemen voor het voorkomen of het verminderen van afval, zoals door middel van een JA-JA-stickersysteem. Dit is ook niet in strijd met het geldende afvalbeheerplan (LAP3) omdat een JA-JA-stickersysteem tot minder papierafval leidt en dat komt overeen met een belangrijke doelstelling van het afvalbeheerplan: afvalpreventie.

De Hoge Raad heeft in 2021 een uitspraak bevestigd dat gemeenten bevoegd zijn om ongeadresseerde reclamefolders te verbieden in de afvalstoffenverordening met een JA-JA-stickersysteem.

RechtsgebiedPubliekrecht > Staats-en bestuursrecht
CiteertitelWet Milieubeheer
ArtikelArtikel artikel 10.23
Geldig vanafInvalid Date