Beta
versie -
Delen:

Stimuleer de circulariteit van elektr(on)ische apparaten met een convenant

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R3  

Door een convenant aan te gaan kun je de betrokkenheid van een brede groep partijen waarborgen en samenwerking stimuleren. Dat kun je inzetten om circulariteit van elektr(on)ische apparaten te stimuleren.

Hoe kun je een convenant toepassen?

De overheid kan met relevante markt- en ketenpartijen, zoals producenten en verkopers van elektronica, een juridisch bindend convenant sluiten om de circulariteit van elektrische en elektronische apparaten te verbeteren. Dit kan leiden tot een betere ketensamenwerking.

In het convenant kan de overheid met de marktpartijen bijvoorbeeld de volgende afspraken maken:

  • hoe marktpartijen het ontwerp van apparaten meer circulair kunnen maken door de levensduur en herbruikbaarheid te vergroten en het primaire grondstoffenverbruik te verminderen door toepassing van (meer) secundaire materialen of het verlagen van de milieu-impact door een levenscyclus-analyse
  • het aanbieden van laagdrempelige reparatiediensten aan consumenten door verkopers en producenten van elektronica
  • concrete maatregelen waarmee de overheid en marktpartijen consumenten kunnen stimuleren om elektrische en elektronische apparaten zoveel mogelijk te laten repareren
  • het verminderen van reclame voor nieuwe elektrische en elektronische apparaten
  • hoogwaardig inzamelen en refurbishen van elektrische en elektronische apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, zodat die niet bij het afval belanden. De overheid kan een keurmerk voor refurbished apparaten promoten dat consumenten meer vertrouwen geeft in refurbished apparaten.
  • de manier waarop de overheid marktpartijen kan stimuleren en hoe zij het repareren en refurbishen van elektrische en elektronische apparaten kan faciliteren

Uit de praktijk

Op dit moment hebben overheden nog geen convenant gesloten met marktpartijen over het vergroten van de circulariteit van elektrische en elektronische apparaten.

Een voorbeeld van een convenant voor circulaire elektronica is een Europees convenant van de European Refurbishment Association (EUREFAS). De Nederlandse online marktplaats Refurbed heeft dit convenant ondertekend.

Met het ondertekenen van dit convenant hebben de leden van EUREFAS afgesproken om samen te werken aan een kwalitatief hoogstaande sector voor refurbished elektronische apparaten. Zij hebben kwaliteitsrichtlijnen opgesteld voor opgeknapte elektronische apparaten om op die manier te zorgen voor meer vertrouwen van de consument in refurbished apparaten.

Voorwaarden

Om de circulariteit van elektronische apparaten effectief te kunnen stimuleren heeft een concreet en juridisch afdwingbaar convenant de voorkeur. De juridische afdwingbaarheid van een convenant hangt af van de inhoud, de bedoeling van de partijen, de gewekte verwachtingen en de omstandigheden.

In de praktijk wordt in veel convenanten nog opgenomen dat deze ‘juridisch niet afdwingbaar’ zijn en ‘onmiddellijk opzegbaar’. Op de volgende manier kun je ervoor zorgen dat een convenant juridisch bindend is:

  • Neem meer en concreet te behalen (minimum)resultaten op. Zonder te spreken van ‘inspanning’. Denk daarbij ook aan tussendoelen, zodat hier sneller op te sturen is. Daarnaast kunnen delen van een convenant onder wettelijke verplichtingen vallen. Dan houdt de overheid ook toezicht op de naleving van het convenant.  
  • Uit het convenant moet duidelijk blijken dat partijen juridisch verbonden zijn aan het door hen ondertekende convenant. Partijen nemen dus niet de uitzonderingen ‘juridisch niet afdwingbaar’ en ‘onmiddellijk opzegbaar’ op in het convenant.
  • Optioneel kunnen partijen afspraken maken over de wijze waarop geschillen worden opgelost. Zoals met uitgebreide onderhandeling of mediation. Dit kan worden vastgelegd in een regeling in het convenant. Daarnaast wordt de manier van handhaving op de afspraken uit het convenant vastgelegd in het convenant. Op die manier is maatwerk te ontwikkelen.

Juridische toelichting

In de wet zijn geen specifieke regels voor convenanten opgenomen. Om die reden zijn alleen algemene wettelijke regels van toepassing die betrekking hebben op alle niet nader gespecificeerde overeenkomsten. Bijvoorbeeld over wanneer een overeenkomst tot stand komt (artikel 6:217 BW). Verder geldt contractvrijheid, dus partijen zijn vrij om afspraken te maken over de inhoud van het convenant, zoals de juridische afdwingbaarheid. Voor overheden gelden wel de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, ook bij het sluiten van contracten.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Contracten
CiteertitelBurgerlijk wetboek
ArtikelArtikel 6:217
Geldig vanafInvalid Date