Beta
versie -
Delen:

Stel maatwerkvoorschriften op voor bestaande bouw

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Beperkt
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2  

Door houtbouw op te nemen in maatwerkvoorschriften voor bestaande bouwwerken kan de gemeente regels voor houtbouw opleggen die strenger zijn dan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Hoe kun je maatwerkvoorschriften toepassen?

In het Bbl staat dat het bevoegd gezag een eigenaar van een bestaand bouwwerk, of een andere bevoegde, kan verplichten voorzieningen aan een bouwwerk te treffen om de staat daarvan op een hoger niveau te brengen. Bij maatwerkvoorschriften kunnen dus strengere regels worden gesteld voor de verbetering van bestaande bouw, maar die voorschriften mogen niet strenger zijn dan de regels voor nieuwbouw in het Bbl. Ook moet het bevoegd gezag motiveren dat de maatwerkvoorschriften noodzakelijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van doelstellingen uit de omgevingsvisie.

Ook biedt het Bbl ruimte voor maatwerk bij bouw- en sloopwerkzaamheden. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften opstellen waarin de algemene regels van het Bbl nader worden ingevuld of die juist afwijken van het Bbl. Zo kunnen bijvoorbeeld strengere regels worden gesteld aan afstemming en hergebruik van materialen. Zie ook het instrument meer materiaalgroepen eisen bij sloopwerkzaamheden en sloopmelding.

Juridische toelichting

Op grond van artikel 4.5 Omgevingswet en artikel 3.7 Besluit bouwwerken leefomgeving kunnen maatwerkvoorschriften voor bestaande bouw worden vastgesteld. Artikel 7.5 Bbl biedt met het oog op het belang van duurzaamheid ruimte tot het stellen van maatwerkvoorschriften met betrekking tot bouw- en sloopwerkzaamheden.

Voorwaarden

  • Maatwerkvoorschriften voor bestaande bouw kunnen bepaalde eigenschappen van minimumnormen aanscherpen, maar niet verhogen tot een niveau dat boven de eisen van nieuwbouwnormen uitstijgt.
  • Bij het toepassen van maatwerkvoorschriften moet de noodzaak daarvan worden
RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelBesluit bouwwerken leefomgeving
Artikel3.7
Geldig vanafInvalid Date