Beta
versie -
Delen:

Stel maatwerkvoorschriften op voor sloop

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R5 - 
R6  

In maatwerkvoorschriften kan een gemeente bij een sloopmelding voorschrijven dat er gescheiden moet worden in meer materiaalgroepen dan wettelijk verplicht is.

Hoe kun je maatwerkvoorschriften bij een sloopmelding toepassen?

Materiaalgroepen zoals betonvloeren, isolatiemateriaal of hout, worden gebruikt om materiaalstromen bij sloopwerkzaamheden van elkaar te scheiden.

De gemeente kan een maatwerkvoorschrift vaststellen voor degene die bezig is met het scheiden van bouw- en sloopafval. Hierdoor kan de gemeente bij een sloopmelding of vergunningaanvraag voorschrijven dat er moet worden gescheiden in meer materiaalgroepen dan volgens de wet verplicht is.

Door het verplichten van scheiding van bouw- en sloopafval in meerdere materiaalgroepen kunnen sloopwerkzaamheden tot kleinere productgroepen worden verwerkt, waardoor deze materiaalstromen gemakkelijker kunnen worden doorverkocht aan afnemers. Zo worden materialen hoogwaardiger gescheiden. De materialen kunnen dan weer worden hergebruikt.

Juridische toelichting

Artikel 7.5 Bbl bepaalt dat bij maatwerkvoorschriften kan worden afgeweken van paragraaf 7.1.2 tot en met 7.1.5 Bbl. Het scheiden van bouw- en sloopafval in fracties is geregeld in artikel 7.26 Bbl. Daarvan kan bij maatwerkvoorschriften dus worden afgeweken.

Voorwaarden

  • In de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) is een afvalhiërarchie opgenomen die lidstaten bij het opstellen van wetgeving en beleidsinitiatieven voor de preventie en het beheer van afvalstoffen als prioriteitsvolgorde moeten hanteren. Volgens deze hiërarchie moeten afvalstoffen zoveel mogelijk worden gerecycled.
  • Als de sloopmelding tegelijk met een vergunningaanvraag voor bouwen is ingediend, worden maatwerkvoorschriften als voorschrift aan de bouwvergunning verbonden. Bij een later ingediende sloopmelding wordt een maatwerkvoorschrift als zelfstandig besluit gesteld.
RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelBesluit bouwwerken leefomgeving
Artikel7.26
Geldig vanafInvalid Date