Beta
versie -
Delen:

Wijzig het grondbeleid

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Beperkt
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Door het wijzigen van grondbeleid kan meer ruimte worden gecreëerd voor circulaire bedrijventerreinen.

Hoe kun je grondbeleid toepassen? 

Voor circulaire bedrijventerreinen is grond nodig. Door middel van actief grondbeleid kan de overheid grond verwerven om hier ruimte voor te maken en om daar vervolgens een circulair bedrijventerrein op te ontwikkelen. De overheid kan op de volgende manieren grond verwerven: 

  • Gronduitgifte, zie het instrument Pas bij gronduitgifte een procedure met selectiecriteria toe en Ontwikkel tenderbeleid
  • Kavelruil, zie het instrument Stuur aan op stedelijke kavelruil
  • Erfpacht, zie het instrument Gebruik erfpacht bij gronduitgifte en hanteer circulaire voorwaarden
  • Voorkeursrecht gemeenten, zie het instrument Vestig voorkeursrecht op gebouw
  • Onteigening, zie het instrument Pas onteigening toe

De overheid kan ook circulaire doelen in het grondbeleid opnemen, zodat deze doelen worden meegewogen in financiële afwegingen in de projecten die op deze grond gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld in de vorm van maatschappelijke waarde die ontstaat of financiële restwaarde.

De ambities in het grondbeleid zijn niet wettelijk afdwingbaar. Het is belangrijk dat het grondbeleid aansluit bij wat wettelijk mogelijk is en tegelijkertijd voldoende ruimte laat om verder te gaan en ambities op circulaire activiteiten te benoemen. Dan kun je meteen overgaan tot handelen op het moment dat regelgeving meer toelaat.

Uit de praktijk

Voorwaarden

Grondbeleid is niet wettelijk afdwingbaar. Het is een beleidsdocument en daarom alleen zelfbindend. Het bevat geen bindende regels voor derden.

Juridische toelichting
Grondbeleid is een niet-wettelijk instrument, maar het is wel gebruikelijk. Iedere overheid geeft er op haar eigen manier invulling aan. Hierdoor kan grondbeleid van overheden sterk verschillen. 


RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelGemeentewet
Artikel108
Geldig vanafInvalid Date