Beta
versie -
Delen:

Pas onteigening toe

Juridische houdbaarheid
Beperkt
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Met onteigening kan de provincie grond of gebouwen verwerven voor circulaire activiteiten. Dus ook voor circulaire bedrijventerreinen.

Hoe kun je onteigening toepassen?

Het doel van onteigenen is om nieuwe overheidsgrond te krijgen. Met eigen grond kan de overheid de functies realiseren die in het omgevingsplan op die locatie zijn toegestaan. Door bouwwerken en grond op te kopen, kan de overheid projecten voor verbouw of nieuwbouw circulair aanbesteden of de grond onder circulaire voorwaarden uitgeven. 

In een onteigeningsbeschikking moet staan dat er een onteigeningsbelang is en dat onteigening noodzakelijk en urgent is.

Als in een omgevingsplan een locatie is aangewezen voor een circulair bedrijventerrein en het huidige gebruik op die locatie niet meer is toegestaan volgens het omgevingsplan, dan kan het belang van onteigening zijn dat de overheid de toegestane functie (het circulaire bedrijventerrein) wil gaan realiseren.

De onteigeningsbeschikking wordt altijd getoetst door de bestuursrechter. Als de onteigeningsbeschikking door de bestuursrechter in stand wordt gelaten, dan kan de grond worden onteigend.

Voorwaarden

  • Onteigening is een zeer zwaar middel en moet daarom gezien worden als laatste mogelijkheid (art.11.7 Ow).
  • De voorwaarden zijn dat er een algemeen belang, noodzaak en urgentie voor de onteigening moet zijn en die voorwaarden dienen zwaar te worden gewogen (art. 11.5.)
  • De activiteiten waarvoor de provincie de grond wil gebruiken moet mogelijk zijn gemaakt in een omgevingsplan, een verleende omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of een vastgesteld projectbesluit.
  • De provincie moet kunnen aantonen dat andere manieren zijn ingezet om de grond of het gebouw (in samenwerking met) de eigenaar te verkrijgen.
  • De onteigeningsbeschikking moet altijd worden bekrachtigd door de bestuursrechter. De bestuursrechter is dus bij alle onteigeningen betrokken.

Juridische toelichting

Op grond van artikel 11.1 Omgevingswet kan onteigening van onroerende zaken als bedoeld in artikel 14 van de Grondwet plaatsvinden in het algemeen belang van het ontwikkelen, gebruiken of beheren van de fysieke leefomgeving. 

RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel11.1
Geldig vanafInvalid Date