Beta
versie -
Delen:

Neem voorbeschermingsregels op in de omgevingsverordening

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Provinciaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Met voorbeschermingsregels voorkom je ongewenste ontwikkelingen, zoals ontwikkelingen die een circulair bedrijventerrein in de weg staan.

Hoe kun je voorbeschermingsregels toepassen? 

Voorbeschermingsregels in de omgevingsverordening kunnen alleen gericht zijn op algemene regels in die verordening. Dat zijn regels die bindend zijn voor burgers en bedrijven. Voorbeschermingsregels voor het vaststellen van instructies, instructieregels of een projectbesluit komen in het omgevingsplan. Zie daarover meer het instrument: ‘Neem voorbeschermingsregels op in het omgevingsplan’.

In de omgevingsverordening kun je bijvoorbeeld de algemene regel opnemen dat het gebruik van fossiele brandstoffen op bepaalde locaties verboden is of dat fossiele brandstoffen bij bepaalde bedrijfsactiviteiten alleen met een omgevingsvergunning is toegestaan. Op bedrijventerreinen kunnen activiteiten rondom fossiele brandstoffen op die manier plaatsmaken voor circulaire activiteiten.

Door voorbeschermingsregels op te nemen in de omgevingsverordening, voorkom je dat activiteiten worden toegestaan die gebruik maken van fossiele brandstoffen of van meer fossiele brandstoffen dan wenselijk is. Om ervoor te zorgen dat voor nieuwe activiteiten de nieuwe regels gaan gelden, moeten de algemene regels in voorbereiding binnen anderhalf jaar ter inzage worden gelegd. De voorbeschermingsregels blijven dan van toepassing totdat de nieuwe regels zijn vastgesteld.

Kijk voor meer regels in de omgevingsverordening naar het instrument: ‘Neem regels op in de omgevingsverordening’.

Uit de praktijk

De meeste voorbeschermingsregels worden door gemeente of provincie opgenomen in het omgevingsplan. Een voorbeeld van voorbeschermingsregels in de omgevingsverordening, is de omgevingsverordening van de provincie Zuid-Holland. Daarin is een verbod opgenomen voor het vestigen van een geitenhouderij. De voorbeschermingsregel is van toepassing totdat de instructieregel over geitenhouderijen door gemeenten is opgevolgd in het omgevingsplan. De instructieregel moet worden opgenomen in de omgevingsverordening van de provincie.

Voorwaarden

  • In het voorbereidingsbesluit wordt aangegeven voor welke locatie(s) de voorbeschermingsregels gelden.
  • Voorbeschermingsregels kunnen alleen toegestane activiteiten die nog niet uitgevoerd worden, verbieden. Bestaande activiteiten moeten geëerbiedigd worden.
  • Voorbeschermingsregels gelden in principe voor anderhalf jaar. Als een ontwerpbesluit voor de nieuwe regels binnen anderhalf jaar bekend wordt gemaakt, gelden de voorbeschermingsregels totdat de omgevingsverordening is gewijzigd.

Juridische toelichting

De voorbereidingsbescherming met voorbeschermingsregels is geregeld in afdeling 4.2 van de Omgevingswet (Ow).

In artikel 4.15 Ow staat dat je voorbeschermingsregels in de omgevingsverordening kan opnemen voorafgaand aan een wijziging van een omgevingsverordening.

Met deze mogelijkheden worden voorbeschermingsregels opgenomen in de omgevingsverordening. Hierdoor zijn bepaalde activiteiten in de omgevingsverordening niet meer toegestaan. Activiteiten die al worden uitgevoerd, blijven toegestaan.

De provincie kan ook voorbeschermingsregels opnemen in het omgevingsplan (artikel 4.16 Ow). Zie daarvoor het instrument: ‘Neem voorbeschermingsregels op in het omgevingsplan’.

RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel2.3, 2.6, 2.22, 2.23, 4.1
Geldig vanafInvalid Date