Beta
versie -
Delen:

Neem regie in eigen hand met het projectbesluit

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Met een projectbesluit kan de provincie of het Rijk de (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein met een provinciaal/ nationaal belang heeft, toestaan.

Hoe kun je een projectbesluit toepassen? 

Met een projectbesluit kan de provincie de regie nemen bij het (her)ontwikkelen van een bedrijventerrein.

Stel dat de provincie op een bedrijventerrein een materialenhub met een provinciale functie wil toestaan. Dat is bijvoorbeeld het geval als de materialenhub te repareren of te hergebruiken materialen aanneemt vanuit meerdere gemeenten uit de provincie en die materialen ook op regionaal niveau weer uitgeeft voor hergebruik. Er is dan een provinciaal belang bij de materialenhub. De provincie kan er dan voor kiezen om een projectbesluit te nemen. Dit is vooral interessant als de provincie zelf grondeigenaar is en op die grond dan zelf de materialenhub kan ontwikkelen.

De provincie moet dan onderbouwen dat de besluitvorming over het bedrijventerrein niet doeltreffend en doelmatig op gemeentelijk niveau kan plaatsvinden en dat het gaat om een project van provinciaal belang. Het projectbesluit wijzigt het omgevingsplan voor zover het daarmee in strijd is en kan ook de benodigde omgevingsvergunningen bevatten.

Uit de praktijk

Een voorbeeld van de ontwikkeling van een bedrijventerrein met het projectbesluit is het provinciaal inpassingsplan voor het Bedrijventerrein de Oostpolder. Het provinciaal inpassingsplan is de voorganger van het projectbesluit. Het provinciaal inpassingsplan is een samenwerking tussen de gemeente Hogeland en de provincie Groningen. Het plan draagt bij aan de verduurzaming door het realiseren van duurzame energieopwekking bij het bedrijventerrein.

Ga aan de slag met het projectbesluit voor de ontwikkeling van een circulair bedrijventerrein en deel je ervaringen met ons!  

Voorwaarden

  • Een projectbesluit is gericht op de doelen van de wet (art. 2.1 Ow). Ook moet het projectbesluit als dit het omgevingsplan wijzigt of afwijkt van het omgevingsplan voldoen aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.
  • Een projectbesluit kan alleen genomen worden door provincie of het Rijk als het gaat om een project van provinciaal respectievelijk nationaal belang (artikel 2.3 Ow).
  • Ook moet het provinciale belang niet op een doelmatige en doeltreffende manier kunnen worden bereikt op gemeentelijk niveau. Het is aan de provincie of het Rijk om dat te motiveren.
  • Het omgevingsplan mag alleen gewijzigd worden voor zover dat nodig is voor het project.

Juridische toelichting

Op grond van artikel 5.44 Ow kan de provincie of het Rijk een projectbesluit nemen bij complexe projecten.

In artikel 5.47 en 5.48 Ow staat dat eerst onderzoek moet worden gedaan naar de bestaande of toekomstige opgave in de fysieke leefomgeving. Dit onderzoek gaat om het verzamelen van alle benodigde informatie over oplossingsmogelijkheden voor de opgave.

Een voornemen om dat onderzoek te doen moet bekend worden gemaakt. Ook moet bekend worden gemaakt hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij het onderzoek betrokken worden (art. 5.3 Omgevingsbesluit).

Na het onderzoek neemt de provincie of Rijk een voorkeursbeslissing. Daarin staat of de provincie of het Rijk een projectbesluit gaat nemen (artikel 5.49 Ow).

In artikel 5.51 Ow staat wat er in het projectbesluit moet staan. In artikel 5.6 Omgevingsbesluit (Ob) staan aanvullende eisen. In het projectbesluit moet bijvoorbeeld staan hoe het project eruit zal komen te zien en welke maatregelen worden getroffen.

RechtsgebiedPubliekrecht >
CiteertitelOmgevingswet
Artikel5.44, 5.47, 5.48, 5.49, 5.51
Geldig vanafTBD